Lọc sản phẩm

Nhẫn Kim Cương

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-

49,201,000 VNĐ
44,280,900 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7020VC1-
49,201,000 VNĐ
44,280,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R7014VC1

Nhẫn nữ 085-1014R7014VC1

44,557,000 VNĐ
40,101,300 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7014VC1
44,557,000 VNĐ
40,101,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0714R7005VC1

Nhẫn nữ 0714R7005VC1

37,201,000 VNĐ
33,480,900 VNĐ
Nhẫn nữ 0714R7005VC1
37,201,000 VNĐ
33,480,900 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1

Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1

40,955,000 VNĐ
36,859,500 VNĐ
Nhẫn nữ 078-0917R3049VC1
40,955,000 VNĐ
36,859,500 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1

Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1

34,659,000 VNĐ
31,193,100 VNĐ
Nhẫn nữ 091-0517R2006VC1
34,659,000 VNĐ
31,193,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C

38,036,478 VNĐ
34,232,830 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3672VC1-C
38,036,478 VNĐ
34,232,830 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2

Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2

34,792,000 VNĐ
31,312,800 VNĐ
Nhẫn nữ 092-0517R2044VC1-854-2
34,792,000 VNĐ
31,312,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1

Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1

38,754,000 VNĐ
34,878,600 VNĐ
Nhẫn nữ 093-0617R2561VC1
38,754,000 VNĐ
34,878,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1

38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6688VC1
38,199,000 VNĐ
34,379,100 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C

31,213,060 VNĐ
28,091,754 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3676VC1-C
31,213,060 VNĐ
28,091,754 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1

30,348,000 VNĐ
27,313,200 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6694VC1
30,348,000 VNĐ
27,313,200 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1
25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1
37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1
38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1
40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C

32,037,600 VNĐ
28,833,840 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C
32,037,600 VNĐ
28,833,840 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C

38,926,997 VNĐ
35,034,297 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C
38,926,997 VNĐ
35,034,297 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1
43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C

36,159,536 VNĐ
32,543,582 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C
36,159,536 VNĐ
32,543,582 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1
35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn