Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Dòng sản phẩm

  Chất liệu

  Giá

  Nhẫn cưới

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn cưới 0813W1283JA

  Nhẫn cưới 0813W1283JA

  9,465,000 VNĐ
  8,045,250 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1283JA
  9,465,000 VNĐ
  8,045,250 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1291JA

  Nhẫn cưới 0813W1291JA

  9,772,000 VNĐ
  8,306,200 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1291JA
  9,772,000 VNĐ
  8,306,200 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0613W5222JA0321

  Nhẫn cưới 0613W5222JA0321

  9,920,000 VNĐ
  8,432,000 VNĐ
  Nhẫn cưới 0613W5222JA0321
  9,920,000 VNĐ
  8,432,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1327JA0673

  Nhẫn cưới 0813W1327JA0673

  10,337,000 VNĐ
  8,786,450 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1327JA0673
  10,337,000 VNĐ
  8,786,450 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0413W2006JA

  Nhẫn cưới 0413W2006JA

  10,341,000 VNĐ
  8,789,850 VNĐ
  Nhẫn cưới 0413W2006JA
  10,341,000 VNĐ
  8,789,850 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1319JA0305

  Nhẫn cưới 0813W1319JA0305

  10,342,000 VNĐ
  8,790,700 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1319JA0305
  10,342,000 VNĐ
  8,790,700 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0413W2002JA328A

  Nhẫn cưới 0413W2002JA328A

  10,714,000 VNĐ
  9,106,900 VNĐ
  Nhẫn cưới 0413W2002JA328A
  10,714,000 VNĐ
  9,106,900 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1329JA0686

  Nhẫn cưới 0813W1329JA0686

  11,132,000 VNĐ
  9,462,200 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1329JA0686
  11,132,000 VNĐ
  9,462,200 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1306JA1134

  Nhẫn cưới 0813W1306JA1134

  11,556,000 VNĐ
  9,822,600 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1306JA1134
  11,556,000 VNĐ
  9,822,600 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1532JA0351

  Nhẫn cưới 0813W1532JA0351

  11,880,000 VNĐ
  10,098,000 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1532JA0351
  11,880,000 VNĐ
  10,098,000 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0613W5214JA1027

  Nhẫn cưới 0613W5214JA1027

  12,022,000 VNĐ
  10,218,700 VNĐ
  Nhẫn cưới 0613W5214JA1027
  12,022,000 VNĐ
  10,218,700 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1540JA0928

  Nhẫn cưới 0813W1540JA0928

  12,283,000 VNĐ
  10,440,550 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1540JA0928
  12,283,000 VNĐ
  10,440,550 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1279JA

  Nhẫn cưới 0813W1279JA

  13,017,000 VNĐ
  11,064,450 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1279JA
  13,017,000 VNĐ
  11,064,450 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0613W5418JA

  Nhẫn cưới 0613W5418JA

  13,630,000 VNĐ
  11,585,500 VNĐ
  Nhẫn cưới 0613W5418JA
  13,630,000 VNĐ
  11,585,500 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0813W1281JA

  Nhẫn cưới 0813W1281JA

  15,357,000 VNĐ
  13,053,450 VNĐ
  Nhẫn cưới 0813W1281JA
  15,357,000 VNĐ
  13,053,450 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0613W5414JA

  Nhẫn cưới 0613W5414JA

  15,386,000 VNĐ
  13,078,100 VNĐ
  Nhẫn cưới 0613W5414JA
  15,386,000 VNĐ
  13,078,100 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0613W5412JA

  Nhẫn cưới 0613W5412JA

  17,214,000 VNĐ
  14,631,900 VNĐ
  Nhẫn cưới 0613W5412JA
  17,214,000 VNĐ
  14,631,900 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn cưới 0413W2005JA

  Nhẫn cưới 0413W2005JA

  17,901,000 VNĐ
  15,215,850 VNĐ
  Nhẫn cưới 0413W2005JA
  17,901,000 VNĐ
  15,215,850 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Kim cương trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn