Lọc sản phẩm

Nhẫn bạc

Nhẫn nữ 1213R0044CG
Nhẫn nữ 1213R0044CG 533,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Thạch anh
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0042CG
Nhẫn nữ 1213R0042CG 762,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0037CG

Nhẫn nữ 1213R0037CG

1,793,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R0037CG 1,793,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0035CG

Nhẫn nữ 1213R0035CG

1,195,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R0035CG 1,195,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0034CG
Nhẫn nữ 1213R0034CG Liên hệ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0033CG
Nhẫn nữ 1213R0033CG 746,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0032CG

Nhẫn nữ 1213R0032CG

1,350,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R0032CG 1,350,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0029CG

Nhẫn nữ 1213R0029CG

2,454,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R0029CG 2,454,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0026CG

Nhẫn nữ 1213R0026CG

1,137,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R0026CG 1,137,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0025CG
Nhẫn nữ 1213R0025CG 647,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0024CG
Nhẫn nữ 1213R0024CG 743,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0021CG
Nhẫn nữ 1213R0021CG 839,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0018CG
Nhẫn nữ 1213R0018CG 867,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0017CG

Nhẫn nữ 1213R0017CG

1,053,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R0017CG 1,053,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn bạc 1213R0016CG
Nhẫn bạc 1213R0016CG Liên hệ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0014CG
Nhẫn nữ 1213R0014CG 706,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Thạch anh
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0012CG
Nhẫn nữ 1213R0012CG 766,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Thạch anh
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0013CG

Nhẫn nữ 1213R0013CG

1,364,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1213R0013CG 1,364,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Thạch anh
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0011CG
Nhẫn nữ 1213R0011CG 882,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Thạch anh
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1213R0010CG
Nhẫn nữ 1213R0010CG 597,000 VNĐ
 • Màu: Bạc
 • Đá chính: Thạch anh
 • Chất liệu: Bạc 925
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: