Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.06 F VVS1 Excellent
301,829,000
Xem
RoundRound 1.21 F VS1 Excellent
288,305,000
Xem
RoundRound 0.91 E VVS1 Very good
265,880,000
Xem
RoundRound 1.00 F VVS2 Excellent
250,976,000
Xem
RoundRound 1.27 F VS2 Excellent
245,679,000
Xem
RoundRound 0.86 D VVS1 Excellent
198,957,000
Xem
RoundRound 0.92 F VVS2 Excellent
184,755,000
Xem
RoundRound 0.82 E VVS1 Excellent
173,006,000
Xem
RoundRound 0.83 D VVS2 Excellent
145,544,000
Xem
RoundRound 0.74 E IF Excellent
137,710,000
Xem
RoundRound 0.74 E VVS2 Excellent
135,924,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
135,010,000
Xem
RoundRound 0.77 F VVS2 Excellent
115,391,000
Xem
RoundRound 0.55 D IF Excellent
91,965,000
Xem
RoundRound 0.70 E VS2 Excellent
88,090,000
Xem
RoundRound 0.78 F VS2 Excellent
86,875,000
Xem
RoundRound 0.59 F IF Excellent
86,135,000
Xem
RoundRound 0.58 E IF Excellent
81,723,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
71,990,000
Xem
RoundRound 0.52 F IF Excellent
70,219,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: