Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.71 E IF Excellent
166,014,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
84,948,000
Xem
RoundRound 0.56 I VS2 Excellent
34,236,000
31,497,000
Xem
RoundRound 0.61 G VS1 Excellent
49,849,000
45,861,000
Xem
RoundRound 0.59 H VS1 Excellent
47,582,000
43,775,000
Xem
RoundRound 0.6 G SI1 Excellent
42,870,000
39,440,000
Xem
RoundRound 0.66 H VS2 Excellent
52,748,000
48,528,000
Xem
RoundRound 0.7 G VS1 Excellent
66,039,000
60,756,000
Xem
RoundRound 0.7 H VS2 Excellent
65,084,000
59,877,000
Xem
RoundRound 0.71 G SI1 Excellent
63,948,000
58,832,000
Xem
RoundRound 0.7 I SI1 Excellent
51,649,000
47,517,000
Xem
RoundRound 0.78 G VS1 Excellent
89,106,000
81,978,000
Xem
RoundRound 0.75 I VS2 Excellent
65,539,000
60,296,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn