Lọc sản phẩm

Kim cương viên

So sánh ngay (0)
  • Trang 1/1
  • 1
Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.08 Apple Green VS2
195,325,000
Xem
RoundRound 1.26 Apple Green VS2
266,834,000
Xem
RoundRound 1.38 Apple Green VS2
283,282,000
Xem
RoundRound 1.34 Apple Green VS2
337,907,000
Xem
RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
53,625,000
50,408,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Very good
83,098,000
78,112,000
Xem
RoundRound 0.7 D VS2 Excellent
88,305,000
83,007,000
Xem
RoundRound 0.81 F VS2 Excellent
116,035,000
104,432,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
174,322,000
163,863,000
Xem
RoundRound 0.97 D VS2 Excellent
204,083,000
191,838,000
Xem
RoundRound 1.00 D VS2 Excellent
205,281,000
190,911,000
Xem
RoundRound 1.24 E VS2 Excellent
285,759,000
265,756,000
Xem
RoundRound 1.4 F VS2 Excellent
317,584,000
298,529,000
Xem
RoundRound 1.4 E VS2 Excellent
328,004,000
301,764,000
Xem
RoundRound 1.5 F VS2 Excellent
375,354,000
352,833,000
Xem
  • Trang 1/1
  • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: