Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
19,964,000
18,395,500
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,505,000
19,815,500
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
22,701,000
20,917,500
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
45,471,000
42,353,500
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
49,818,000
46,402,500
Xem
RoundRound 0.51 E VS1 Excellent
49,818,000
46,402,500
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
50,278,000
46,830,500
Xem
RoundRound 0.57 F VS1 Excellent
59,133,000
55,078,500
Xem
RoundRound 0.63 F VS1 Excellent
60,973,000
57,402,500
Xem
RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
65,481,000
61,646,500
Xem
RoundRound 0.60 D VS1 Excellent
66,792,000
62,880,500
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Very good
76,015,000
71,563,500
Xem
RoundRound 0.70 F VS1 Excellent
76,015,000
71,563,500
Xem
RoundRound 0.70 E VS1 Very good
78,430,000
73,837,500
Xem
RoundRound 0.70 D VS1 Very good
80,155,000
75,461,500
Xem
RoundRound 0.72 F VS1 Excellent
89,562,000
84,317,500
Xem
RoundRound 0.73 F VS1 Excellent
92,460,000
87,045,500
Xem
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn