Lọc sản phẩm

Kim cương viên

So sánh ngay (0)
  • Trang 1/1
  • 1
Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.05 Apple Green VS1
189,522,000
Xem
RoundRound 1.21 Apple Green VS1
290,562,000
Xem
RoundRound 1.22 Apple Green VS1
259,320,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
65,481,000
Xem
RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
66,792,000
Xem
RoundRound 0.72 E VS1 Excellent
93,288,000
Xem
RoundRound 0.8 E VS1 Excellent
111,067,000
Xem
RoundRound 0.8 D VS1 Excellent
131,807,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
149,657,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS1 Excellent
196,050,000
Xem
RoundRound 0.9 E VS1 Excellent
196,430,000
Xem
RoundRound 1.0 F VS1 Excellent
202,360,000
Xem
RoundRound 1.06 F VS1 Excellent
223,788,000
Xem
RoundRound 1.09 E VS1 Excellent
225,975,000
Xem
RoundRound 1.22 E VS1 Excellent
309,166,000
Xem
RoundRound 1.37 E VS1 Excellent
333,845,000
Xem
RoundRound 1.3 E VS1 Excellent
344,417,000
Xem
RoundRound 1.29 D VS1 Excellent
349,864,000
Xem
RoundRound 1.4 F VS1 Excellent
379,224,000
Xem
RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
493,709,000
Xem
  • Trang 1/1
  • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: