Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
727,050,000
Xem
RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
373,984,000
Xem
RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
166,750,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
126,339,000
Xem
RoundRound 0.71 F VVS2 Excellent
129,585,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
97,650,000
Xem
RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
77,464,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
26,542,000
24,953,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
62,445,000
58,708,000
Xem
RoundRound 0.56 E VVS2 Excellent
80,109,000
75,314,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
78,614,000
73,909,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
75,233,000
70,730,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS2 Excellent
117,438,000
110,409,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
153,201,000
144,032,000
Xem
RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
192,855,000
177,456,000
Xem
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn