Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Kim cương viên

  So sánh ngay (0)
  • Trang 1/1
  • 1
  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.73 E VVS2 Excellent
  142,502,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
  132,970,000
  Xem
  RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
  447,863,000
  Xem
  RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
  799,900,000
  Xem
  RoundRound 1.00 F VVS2 Excellent
  250,976,000
  Xem
  RoundRound 0.92 F VVS2 Excellent
  184,755,000
  Xem
  RoundRound 0.83 D VVS2 Excellent
  145,544,000
  Xem
  RoundRound 0.74 E VVS2 Excellent
  135,924,000
  Xem
  RoundRound 0.77 F VVS2 Excellent
  115,391,000
  Xem
  RoundRound 0.36 F VVS2 Excellent
  24,932,000
  Xem
  RoundRound 0.58 E VVS2 Excellent
  97,650,000
  Xem
  RoundRound 0.74 F VVS2 Excellent
  126,339,000
  Xem
  RoundRound 0.66 E VVS2 Excellent
  128,317,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
  136,228,000
  Xem
  RoundRound 0.81 E VVS2 Excellent
  166,750,000
  Xem
  RoundRound 0.90 F VVS2 Excellent
  258,579,000
  Xem
  RoundRound 1.00 F VVS2 Excellent
  309,197,000
  Xem
  RoundRound 1.06 E VVS2 Excellent
  373,984,000
  Xem
  RoundRound 1.55 F VVS2 Excellent
  641,244,000
  Xem
  RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
  727,050,000
  Xem
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: