Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Kim cương viên

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
  164,519,000
  Xem
  RoundRound 1.8 E VVS1 Excellent
  897,000,000
  Xem
  RoundRound 1.58 D VVS1 Excellent
  732,021,000
  Xem
  RoundRound 1.24 F VVS1 Excellent
  379,500,000
  Xem
  RoundRound 1.08 E VVS1 Excellent
  329,424,000
  Xem
  RoundRound 1.06 F VVS1 Excellent
  301,829,000
  Xem
  RoundRound 0.91 E VVS1 Very good
  265,880,000
  Xem
  RoundRound 0.86 D VVS1 Excellent
  198,957,000
  Xem
  RoundRound 0.82 E VVS1 Excellent
  173,006,000
  Xem
  RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
  135,010,000
  Xem
  RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
  71,990,000
  Xem
  RoundRound 0.51 F VVS1 Excellent
  64,469,000
  Xem
  RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
  28,290,000
  Xem
  RoundRound 0.65 F VVS1 Excellent
  112,007,000
  Xem
  RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
  122,266,000
  Xem
  RoundRound 0.68 E VVS1 Excellent
  130,869,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
  156,638,000
  Xem
  RoundRound 1.09 F VVS1 Excellent
  377,332,000
  Xem
  RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
  436,117,000
  Xem
  RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
  436,117,000
  Xem
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: