Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Hình dạng

  Cấp mầu

  Độ tinh khiết

  Chế tác

  Độ bóng

  Độ đối xứng

  Phát quang

  Kiểm định

  Tim đáy

  Giá

  Kim cương viên

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
  164,519,000
  Xem
  RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
  141,335,000
  Xem
  RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
  436,117,000
  Xem
  RoundRound 0.81 F VVS1 Excellent
  131,577,000
  Xem
  RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
  135,010,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
  135,033,000
  Xem
  RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
  140,093,000
  Xem
  RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
  159,574,000
  Xem
  RoundRound 0.82 E VVS1 Excellent
  173,006,000
  Xem
  RoundRound 0.83 D VVS1 Excellent
  179,423,000
  Xem
  RoundRound 0.91 E VVS1 Very good
  265,880,000
  Xem
  RoundRound 1.02 F VVS1 Excellent
  277,978,000
  Xem
  RoundRound 0.96 E VVS1 Excellent
  287,155,000
  Xem
  RoundRound 1.22 F VVS1 Excellent
  396,129,000
  Xem
  RoundRound 1.13 E VVS1 Excellent
  411,700,000
  Xem
  RoundRound 1.23 D VVS1 Excellent
  451,168,000
  Xem
  RoundRound 1.36 E VVS1 Excellent
  603,750,000
  Xem
  RoundRound 2.01 F VVS1 Excellent
  1,075,020,000
  Xem
  RoundRound 1.87 E VVS1 Excellent
  1,096,893,000
  Xem
  RoundRound 2.3 F VVS1 Excellent
  1,246,600,000
  Xem
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: