Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
156,638,000
Xem
RoundRound 0.61 G VS1 Excellent
49,849,000
45,861,000
Xem
RoundRound 0.6 G SI1 Excellent
42,870,000
39,440,000
Xem
RoundRound 0.66 H VS2 Excellent
52,748,000
48,528,000
Xem
RoundRound 0.7 H VS2 Excellent
65,084,000
59,877,000
Xem
RoundRound 0.78 G VS1 Excellent
89,106,000
81,978,000
Xem
RoundRound 0.75 I VS2 Excellent
65,539,000
60,296,000
Xem
RoundRound 0.81 I VS2 Excellent
73,928,000
68,014,000
Xem
RoundRound 0.9 G VS2 Excellent
128,821,000
118,515,000
Xem
RoundRound 1.15 G SI1 Excellent
170,286,000
156,663,000
Xem
RoundRound 1.5 G SI1 Excellent
315,369,000
286,986,000
Xem
RoundRound 1.5 G SI1 Excellent
310,502,000
282,557,000
Xem
RoundRound 1.54 H SI1 Excellent
309,310,000
281,472,000
Xem
RoundRound 1.5 I VS2 Excellent
290,511,000
264,365,000
Xem
RoundRound 1.8 I VS1 Excellent
373,428,000
339,819,000
Xem
RoundRound 1.99 I VS1 Excellent
446,079,000
405,932,000
Xem
RoundRound 2,00 G SI2 Excellent
404,800,000
364,320,000
Xem
RoundRound 2.21 G VS1 Excellent
771,599,000
694,439,000
Xem
RoundRound 2,00 I VS2 Excellent
458,180,000
412,362,000
Xem
RoundRound 4.51 I SI1 Excellent
1,572,339,000
1,415,105,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn