Lọc sản phẩm

Kim cương viên

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
102,189,000
Xem
RoundRound 0.59 D IF Excellent
160,777,000
Xem
RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
84,134,000
Xem
RoundRound 0.33 D VS2 Excellent
21,735,000
20,027,500
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
22,701,000
20,917,500
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
24,932,000
22,968,500
Xem
RoundRound 0.35 D VVS1 Excellent
29,440,000
27,121,500
Xem
RoundRound 0.35 D IF Excellent
32,660,000
30,087,500
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
50,278,000
46,830,500
Xem
RoundRound 0.60 D VS2 Very good
63,457,000
59,741,500
Xem
RoundRound 0.60 D VS1 Excellent
66,792,000
62,880,500
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
73,209,000
68,190,500
Xem
RoundRound 0.70 D VS1 Very good
80,155,000
75,461,500
Xem
RoundRound 0.60 D VVS2 Excellent
86,296,000
80,379,500
Xem
RoundRound 0.72 D VS2 Excellent
88,297,000
83,126,500
Xem
RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
92,782,000
87,349,500
Xem
RoundRound 0.72 D VS1 Excellent
94,675,000
89,131,500
Xem
RoundRound 0.76 D VS1 Excellent
97,957,000
92,221,500
Xem
RoundRound 0.82 D VS2 Excellent
128,685,000
121,149,500
Xem
RoundRound 0.80 D VS2 Excellent
128,685,000
121,149,500
Xem
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn