Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Kim cương viên

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.58 D VVS2 Excellent
  102,189,000
  Xem
  RoundRound 0.59 E VVS2 Excellent
  97,650,000
  Xem
  RoundRound 0.5 F VVS2 Excellent
  77,464,000
  Xem
  RoundRound 0.5 D VVS2 Excellent
  84,134,000
  Xem
  RoundRound 0.51 E VVS1 Excellent
  84,948,000
  Xem
  RoundRound 0.61 F VS2 Excellent
  57,155,000
  53,808,500
  Xem
  RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
  58,006,000
  54,609,500
  Xem
  RoundRound 0.60 E VS2 Excellent
  58,006,000
  54,609,500
  Xem
  RoundRound 0.57 F VS1 Excellent
  59,133,000
  55,078,500
  Xem
  RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
  59,323,000
  55,255,500
  Xem
  RoundRound 0.63 F VS1 Excellent
  60,973,000
  57,402,500
  Xem
  RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
  61,755,000
  57,521,500
  Xem
  RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
  62,445,000
  58,163,500
  Xem
  RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
  63,963,000
  59,577,500
  Xem
  RoundRound 0.60 D VS2 Very good
  63,457,000
  59,741,500
  Xem
  RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
  64,469,000
  60,049,500
  Xem
  RoundRound 0.60 E VS1 Excellent
  65,481,000
  61,646,500
  Xem
  RoundRound 0.51 F IF Excellent
  67,161,000
  61,885,500
  Xem
  RoundRound 0.60 D VS1 Excellent
  66,792,000
  62,880,500
  Xem
  RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
  69,690,000
  64,912,500
  Xem
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn