Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Hình dạng

  Cấp mầu

  Độ tinh khiết

  Chế tác

  Độ bóng

  Độ đối xứng

  Phát quang

  Kiểm định

  Tim đáy

  Giá

  Kim cương viên

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 1.51 E VS1 Excellent
  493,709,000
  Xem
  RoundRound 1.38 F VS1 Excellent
  331,961,000
  Xem
  RoundRound 0.61 F VS2 Excellent
  57,155,000
  Xem
  RoundRound 0.61 F VS1 Excellent
  60,973,000
  Xem
  RoundRound 0.61 E VS1 Excellent
  65,481,000
  Xem
  RoundRound 0.61 D VS1 Excellent
  66,791,000
  Xem
  RoundRound 0.77 F VS2 Excellent
  93,150,000
  Xem
  RoundRound 0.81 D VS2 Excellent
  125,741,000
  Xem
  RoundRound 0.80 E VS1 Excellent
  129,145,000
  Xem
  RoundRound 0.91 F VS1 Excellent
  160,471,000
  Xem
  RoundRound 0.92 D VS1 Excellent
  186,070,000
  Xem
  RoundRound 1.00 F VS2 Excellent
  188,000,000
  Xem
  RoundRound 1.00 E VS2 Excellent
  189,911,000
  Xem
  RoundRound 0.97 E VS1 Excellent
  196,420,000
  Xem
  RoundRound 1.00 F VS1 Excellent
  202,331,000
  Xem
  RoundRound 1.07 F VS1 Excellent
  230,504,000
  Xem
  RoundRound 1.07 E VS1 Excellent
  242,650,000
  Xem
  RoundRound 1.26 F VS1 Excellent
  282,179,000
  Xem
  RoundRound 1.30 D VS1 Excellent
  304,156,000
  Xem
  RoundRound 1.41 F VS2 Excellent
  305,402,000
  Xem
  • Trang 1/2
  • 1
  • 2
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn