Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Hình dạng

  Cấp mầu

  Độ tinh khiết

  Chế tác

  Độ bóng

  Độ đối xứng

  Phát quang

  Kiểm định

  Tim đáy

  Giá

  Kim cương viên

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
  53,625,000
  50,408,000
  Xem
  RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
  65,481,000
  61,552,000
  Xem
  RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
  66,792,000
  62,784,000
  Xem
  RoundRound 0.75 F VS2 Very good
  83,098,000
  78,112,000
  Xem
  RoundRound 0.7 D VS2 Excellent
  88,305,000
  83,007,000
  Xem
  RoundRound 0.72 E VS1 Excellent
  93,288,000
  87,691,000
  Xem
  RoundRound 0.8 E VS1 Excellent
  111,067,000
  97,739,000
  Xem
  RoundRound 0.81 F VS2 Excellent
  116,035,000
  104,432,000
  Xem
  RoundRound 0.72 F IF Excellent
  126,699,000
  120,364,000
  Xem
  RoundRound 0.81 F VVS1 Excellent
  131,577,000
  124,998,000
  Xem
  RoundRound 0.8 D VS1 Excellent
  131,807,000
  123,899,000
  Xem
  RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
  135,010,000
  124,209,000
  Xem
  RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
  135,033,000
  128,281,000
  Xem
  RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
  140,093,000
  128,886,000
  Xem
  RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
  149,657,000
  140,678,000
  Xem
  RoundRound 0.8 D VVS2 Excellent
  153,201,000
  144,009,000
  Xem
  RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
  159,574,000
  150,000,000
  Xem
  RoundRound 0.82 E VVS1 Excellent
  173,006,000
  162,626,000
  Xem
  RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
  174,322,000
  163,863,000
  Xem
  RoundRound 0.83 D VVS1 Excellent
  179,423,000
  165,069,000
  Xem
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: