Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.33 G SI1 Excellent
13,160,000
Xem
RoundRound 0.30 G VS2 Excellent
13,278,000
Xem
RoundRound 0.31 G VS2 Excellent
13,955,000
Xem
RoundRound 0.33 G VS1 Excellent
15,249,000
Xem
RoundRound 0.30 G VS1 Excellent
14,826,000
Xem
RoundRound 0.30 H VS1 Excellent
14,249,000
Xem
RoundRound 0.30 H VS1 Excellent
14,386,000
Xem
RoundRound 0.34 G VS2 Excellent
15,783,000
Xem
RoundRound 0.34 H VS2 Excellent
17,407,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,832,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,832,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS2 Excellent
21,240,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Excellent
22,680,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
22,440,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.49 H SI1 Very good
25,642,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,480,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS1 Excellent
27,888,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
29,568,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn