Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.19 G VS2 Very good
6,956,000
Xem
RoundRound 0.18 G VS2 Excellent
6,956,000
Xem
RoundRound 0.3 G SI1 Very good
10,152,000
Xem
RoundRound 0.32 G SI1 Excellent
13,019,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.36 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Very good
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,195,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS2 Excellent
25,474,000
Xem
RoundRound 0.35 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.37 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.5 H SI1 Excellent
33,288,000
Xem
RoundRound 0.6 I VS1 Excellent
38,077,000
Xem
RoundRound 0.5 G VS1 Very good
38,830,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS2 Excellent
44,627,000
Xem
RoundRound 0.6 F SI1 Very good
46,272,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn