Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.37 D IF Excellent
32,660,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
26,542,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
28,336,000
Xem
RoundRound 0.34 F VVS1 Excellent
26,726,000
Xem
RoundRound 0.50 D VVS1 Excellent
73,209,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
69,690,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS2 Excellent
62,445,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
63,963,000
Xem
RoundRound 0.56 E VVS2 Excellent
80,109,000
Xem
RoundRound 0.57 F VVS1 Excellent
74,819,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS2 Excellent
78,614,000
Xem
RoundRound 0.60 F VVS2 Excellent
75,233,000
Xem
RoundRound 0.66 F VVS1 Excellent
84,502,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS1 Excellent
105,869,000
Xem
RoundRound 0.66 F IF Excellent
90,425,000
Xem
RoundRound 0.70 F IF Excellent
120,077,000
Xem
RoundRound 0.75 E VVS2 Excellent
117,438,000
Xem
RoundRound 0.76 E VVS1 Excellent
135,033,000
Xem
RoundRound 0.75 F VVS1 Excellent
121,831,000
Xem
RoundRound 0.80 D VVS2 Excellent
153,201,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn