Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.32 F VS1 Excellent
18,635,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
20,416,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
18,635,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS2 Excellent
18,963,000
Xem
RoundRound 0.41 E VS1 Excellent
27,501,000
Xem
RoundRound 0.41 F VS2 Excellent
22,624,000
Xem
RoundRound 0.46 E VS2 Excellent
33,326,000
Xem
RoundRound 0.56 E VS1 Excellent
53,925,000
Xem
RoundRound 0.57 F VS1 Excellent
59,525,000
Xem
RoundRound 0.57 F VS1 Excellent
59,515,000
Xem
RoundRound 0.57 F VS2 Excellent
46,933,000
Xem
RoundRound 0.62 E VS1 Excellent
58,231,000
Xem
RoundRound 0.72 E VS2 Excellent
74,871,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Excellent
71,391,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS1 Excellent
184,273,000
Xem
RoundRound 0.96 E VS2 Excellent
172,081,000
Xem
RoundRound 1.01 E VS2 Excellent
175,604,000
Xem
RoundRound 1.08 E VS1 Excellent
213,240,000
Xem
RoundRound 1,00 F VS2 Excellent
177,150,000
Xem
RoundRound 1.20 E VS2 Excellent
250,420,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: