Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.35 F VVS2 Excellent
26,016,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
21,240,000
Xem
RoundRound 0.34 D IF Excellent
34,080,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS1 Excellent
30,720,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.36 E VS1 Excellent
22,440,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS1 Excellent
27,888,000
Xem
RoundRound 0.36 E VVS1 Excellent
29,520,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
20,832,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Excellent
22,680,000
Xem
RoundRound 0.46 D VVS1 Excellent
69,672,000
Xem
RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
52,464,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
48,840,000
Xem
RoundRound 0.50 F VS1 Very good
47,448,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS2 Excellent
61,902,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
52,464,000
Xem
RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
51,792,000
Xem
RoundRound 0.50 F VVS1 Excellent
63,908,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
69,096,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn