Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
27,696,000
Xem
RoundRound 0.34 E VVS2 Excellent
27,696,000
Xem
RoundRound 0.37 D VVS2 Very good
26,016,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS1 Excellent
23,688,000
Xem
RoundRound 0.36 D VVS2 Excellent
29,880,000
Xem
RoundRound 0.40 F IF Excellent
43,596,000
Xem
RoundRound 0.42 F VVS1 Excellent
39,168,000
Xem
RoundRound 0.41 E IF Excellent
48,120,000
Xem
RoundRound 0.42 E VS1 Excellent
32,736,000
Xem
RoundRound 0.46 D VVS1 Excellent
69,672,000
Xem
RoundRound 0.50 E VVS1 Excellent
69,096,000
Xem
RoundRound 0.53 E VS2 Excellent
57,720,000
Xem
RoundRound 0.58 D VVS1 Excellent
87,792,000
Xem
RoundRound 5.32 5.32 F VS2
57,384,000
Xem
RoundRound 0.55 F VS1 Excellent
61,704,000
Xem
RoundRound 0.55 E VS1 Excellent
61,488,000
Xem
RoundRound 0.55 D VVS1 Excellent
87,792,000
Xem
RoundRound 0.61 D VVS1 Excellent
94,320,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn