Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.58 E VS2 Excellent
53,625,000
Xem
RoundRound 0.6 E VS1 Excellent
65,481,000
Xem
RoundRound 0.58 D VS1 Excellent
66,792,000
Xem
RoundRound 0.75 F VS2 Very good
83,098,000
Xem
RoundRound 0.7 D VS2 Excellent
88,305,000
Xem
RoundRound 0.72 E VS1 Excellent
93,288,000
Xem
RoundRound 0.8 E VS1 Excellent
111,067,000
Xem
RoundRound 0.81 F VS2 Excellent
116,035,000
Xem
RoundRound 0.72 F IF Excellent
126,699,000
Xem
RoundRound 0.81 F VVS1 Excellent
131,577,000
Xem
RoundRound 0.8 D VS1 Excellent
131,807,000
Xem
RoundRound 0.73 E VVS1 Excellent
135,010,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS1 Excellent
135,033,000
Xem
RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
140,093,000
Xem
RoundRound 0.9 F VS1 Excellent
149,657,000
Xem
RoundRound 0.8 D VVS2 Excellent
153,201,000
Xem
RoundRound 0.83 F VVS1 Excellent
159,574,000
Xem
RoundRound 0.82 E VVS1 Excellent
173,006,000
Xem
RoundRound 0.91 E VS2 Excellent
174,322,000
Xem
RoundRound 0.83 D VVS1 Excellent
179,423,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: