Lọc sản phẩm

Kim cương viên GIA

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.34 G SI1 Excellent
13,019,000
Xem
RoundRound 0.35 G VS2 Excellent
17,273,000
Xem
RoundRound 0.35 G VS1 Excellent
18,766,000
Xem
RoundRound 0.35 D VS2 Very good
22,208,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Xem
RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
20,798,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS1 Excellent
20,398,000
Xem
RoundRound 0.35 F VS2 Excellent
19,270,000
Xem
RoundRound 0.34 D VVS1 Excellent
30,080,000
Xem
RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
29,258,000
Xem
RoundRound 0.35 F IF Excellent
28,952,000
Xem
RoundRound 0.37 E VVS1 Excellent
28,905,000
Xem
RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
27,119,000
Xem
RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
27,307,000
Xem
RoundRound 0.36 F VVS2 Excellent
25,474,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS1 Excellent
51,371,000
Xem
RoundRound 0.5 D VS2 Excellent
50,713,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS1 Excellent
50,901,000
Xem
RoundRound 0.5 E VS2 Excellent
47,823,000
Xem
RoundRound 0.5 F VS1 Excellent
46,460,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn