Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Kim cương viên GIA

  Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
  RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
  30,080,000
  Xem
  RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
  29,258,000
  Xem
  RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
  20,398,000
  Xem
  RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
  20,798,000
  Xem
  RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
  21,973,000
  Xem
  RoundRound 0.37 D VS2 Excellent
  22,208,000
  Xem
  RoundRound 0.37 D VS1 Excellent
  23,195,000
  Xem
  RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
  27,119,000
  Xem
  RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
  27,307,000
  Xem
  RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
  28,905,000
  Xem
  RoundRound 0.37 E IF Excellent
  29,728,000
  Xem
  RoundRound 0.42 F VVS2 Excellent
  35,720,000
  Xem
  RoundRound 0.42 E VVS1 Excellent
  44,533,000
  Xem
  RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
  44,627,000
  Xem
  RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
  46,460,000
  Xem
  RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
  47,823,000
  Xem
  RoundRound 0.59 H VS1 Excellent
  48,616,000
  Xem
  RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
  50,713,000
  Xem
  RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
  50,901,000
  Xem
  RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
  51,371,000
  Xem
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
   
  Tin nhắn