Kim cương viên 0419DA6079I1

Thông tin sản phẩm
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 0.64
 • Kích thước (mm): 5.47
 • Cấp mầu: F
 • Độ tinh khiết: IF
 • Chế tác: Excellent
 • Độ bóng: Excellent
 • Độ đối xứng: Excellent
 • Phát quang: Faint
 • Kiểm định: GIA
 • Tim đáy: None
 • Mã:0419DA6079I1
 • Giá:85,940,000 VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.83 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.82 H VS1 Excellent
94,706,000
Xem
RoundRound 0.80 H VS2 Excellent
93,382,000
Xem
RoundRound 0.62 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.60 D VVS1 Excellent
92,825,000
Xem
RoundRound 0.63 E IF Excellent
91,650,000
Xem
RoundRound 0.61 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
RoundRound 0.64 E VVS1 Excellent
87,162,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
 
Tin nhắn