Lọc sản phẩm
Đang chọn

    Kim cương viên GIA

    Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
    RoundRound 0.33 D VVS1 Excellent
    30,080,000
    Xem
    RoundRound 0.35 D VVS2 Excellent
    29,258,000
    Xem
    RoundRound 0.34 F VS1 Excellent
    20,398,000
    Xem
    RoundRound 0.35 E VS2 Excellent
    20,798,000
    Xem
    RoundRound 0.35 E VS1 Excellent
    21,973,000
    Xem
    RoundRound 0.37 D VS2 Excellent
    22,208,000
    Xem
    RoundRound 0.37 D VS1 Excellent
    23,195,000
    Xem
    RoundRound 0.35 E VVS2 Excellent
    27,119,000
    Xem
    RoundRound 0.37 F VVS1 Excellent
    27,307,000
    Xem
    RoundRound 0.35 E VVS1 Excellent
    28,905,000
    Xem
    RoundRound 0.37 E IF Excellent
    29,728,000
    Xem
    RoundRound 0.42 F VVS2 Excellent
    35,720,000
    Xem
    RoundRound 0.42 E VVS1 Excellent
    44,533,000
    Xem
    RoundRound 0.50 F VS2 Excellent
    44,627,000
    Xem
    RoundRound 0.50 F VS1 Excellent
    46,460,000
    Xem
    RoundRound 0.50 E VS2 Excellent
    47,823,000
    Xem
    RoundRound 0.59 H VS1 Excellent
    48,616,000
    Xem
    RoundRound 0.50 D VS2 Excellent
    50,713,000
    Xem
    RoundRound 0.50 E VS1 Excellent
    50,901,000
    Xem
    RoundRound 0.50 D VS1 Excellent
    51,371,000
    Xem
    Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
    * Thông tin bắt buộc
    Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
    Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
    Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
    Đăng nhập bằng
    Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:
     
    Tin nhắn