Kim cương viên 1015DA3630I1

Thông tin sản phẩm
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 1.59
 • Kích thước (mm): 7.48
 • Cấp mầu: F
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chế tác: Excellent
 • Độ bóng: Excellent
 • Độ đối xứng: Excellent
 • Phát quang: None
 • Kiểm định: IGI
 • Tim đáy: Pointed
 • Thắt lưng: Medium to Slightly Thick
 • Mã:1015DA3630I1
 • Giá:799,900,000 VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 1.59 F VVS1 Excellent
814,299,000
Xem
RoundRound 1.53 E VVS1 Excellent
807,829,000
Xem
RoundRound 1.52 E VVS2 Excellent
727,050,000
Xem
RoundRound 1.55 F VVS2 Excellent
641,244,000
Xem
RoundRound 1.10 E VVS1 Excellent
464,041,000
Xem
RoundRound 1.02 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 1.10 F IF Excellent
435,473,000
Xem
RoundRound 1.02 F IF Excellent
410,846,000
Xem
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: