Kim cương viên 1015DA3577I1

Thông tin sản phẩm
 • Hình dạng: Round
 • Trọng lượng (cts): 0.70
 • Kích thước (mm): 5.73
 • Cấp mầu: F
 • Độ tinh khiết: VVS2
 • Chế tác: Excellent
 • Độ bóng: Excellent
 • Độ đối xứng: Excellent
 • Phát quang: None
 • Kiểm định: IGI
 • Tim đáy: Pointed
 • Thắt lưng: Medium
 • Mã:1015DA3577I1
 • Giá:129,585,000 VNĐ

Sản phẩm cùng loại

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ) Chi tiết
RoundRound 0.71 D VVS2 Excellent
145,353,000
Xem
RoundRound 1.59 F VVS2 Excellent
799,900,000
Xem
RoundRound 1.16 E VVS2 Excellent
447,863,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS2 Excellent
366,256,000
Xem
RoundRound 1.01 E VVS1 Excellent
436,117,000
Xem
RoundRound 0.74 F VVS1 Excellent
141,335,000
Xem
RoundRound 0.72 D VVS1 Excellent
164,519,000
Xem
RoundRound 0.71 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
RoundRound 0.70 E VVS2 Excellent
133,827,000
Xem
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: