Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Hoa tai

  • Trang 1/1
  • 1
  Hoa tai 1213E0043CG

  Hoa tai 1213E0043CG

  1,191,000 VNĐ
  Hoa tai 1213E0043CG 1,191,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Thạch anh
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1213E0041CG

  Hoa tai 1213E0041CG

  1,978,000 VNĐ
  Hoa tai 1213E0041CG 1,978,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1213E0040CG

  Hoa tai 1213E0040CG

  1,357,000 VNĐ
  Hoa tai 1213E0040CG 1,357,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1213E0023CG

  Hoa tai 1213E0023CG

  1,224,000 VNĐ
  Hoa tai 1213E0023CG 1,224,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1213E0020CG

  Hoa tai 1213E0020CG

  1,224,000 VNĐ
  Hoa tai 1213E0020CG 1,224,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0712E0034CG

  Hoa tai 0712E0034CG

  2,848,000 VNĐ
  Hoa tai 0712E0034CG 2,848,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Sapphire
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0712R0034CG

  Nhẫn nữ 0712R0034CG

  1,765,000 VNĐ
  Nhẫn nữ 0712R0034CG 1,765,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Sapphire
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1111E0301C

  Hoa tai 1111E0301C

  1,041,000 VNĐ
  Hoa tai 1111E0301C 1,041,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0612E0052CG

  Hoa tai 0612E0052CG

  989,000 VNĐ
  Hoa tai 0612E0052CG 989,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0613E0009CG

  Hoa tai 0613E0009CG

  1,345,000 VNĐ
  Hoa tai 0613E0009CG 1,345,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1012E0120C

  Hoa tai 1012E0120C

  807,000 VNĐ
  Hoa tai 1012E0120C 807,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1012E0049C

  Hoa tai 1012E0049C

  1,202,000 VNĐ
  Hoa tai 1012E0049C 1,202,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1012E0003C

  Hoa tai 1012E0003C

  916,000 VNĐ
  Hoa tai 1012E0003C 916,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0712E0014C

  Hoa tai 0712E0014C

  785,000 VNĐ
  Hoa tai 0712E0014C 785,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0712E0056C

  Hoa tai 0712E0056C

  1,149,000 VNĐ
  Hoa tai 0712E0056C 1,149,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 1111E0202C

  Hoa tai 1111E0202C

  670,000 VNĐ
  Hoa tai 1111E0202C 670,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0911E0105C

  Hoa tai 0911E0105C

  754,000 VNĐ
  Hoa tai 0911E0105C 754,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0312E0026CG

  Hoa tai 0312E0026CG

  2,790,000 VNĐ
  Hoa tai 0312E0026CG 2,790,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0612E0013CG

  Hoa tai 0612E0013CG

  1,611,000 VNĐ
  Hoa tai 0612E0013CG 1,611,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: