Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Dây & mặt dây

  • Trang 1/1
  • 1
  Mặt dây 1213P0039CG

  Mặt dây 1213P0039CG

  682,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0039CG 682,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1213P0038CG

  Mặt dây 1213P0038CG

  1,470,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0038CG 1,470,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1213P0030CG

  Mặt dây 1213P0030CG

  1,266,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0030CG 1,266,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Ruby
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1213P0027CG

  Mặt dây 1213P0027CG

  1,092,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0027CG 1,092,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Ruby
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1213P0022CG

  Mặt dây 1213P0022CG

  594,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0022CG 594,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1213P0019CG

  Mặt dây 1213P0019CG

  663,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0019CG 663,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1213P0015CG

  Mặt dây 1213P0015CG

  675,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0015CG 675,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Thạch anh
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1213P0008CG

  Mặt dây 1213P0008CG

  1,545,000 VNĐ
  Mặt dây 1213P0008CG 1,545,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1211P0068CG

  Mặt dây 1211P0068CG

  637,000 VNĐ
  Mặt dây 1211P0068CG 637,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1012P1050CG

  Mặt dây 1012P1050CG

  484,000 VNĐ
  Mặt dây 1012P1050CG 484,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0613P0009CG

  Mặt dây 0613P0009CG

  632,000 VNĐ
  Mặt dây 0613P0009CG 632,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1013P1006CG

  Mặt dây 1013P1006CG

  698,000 VNĐ
  Mặt dây 1013P1006CG 698,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Dây mặt 101281035cg

  Dây mặt 101281035cg

  825,000 VNĐ
  Dây mặt 101281035cg 825,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Thạch anh
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1011P1022C

  Mặt dây 1011P1022C

  2,805,000 VNĐ
  Mặt dây 1011P1022C 2,805,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  Mặt dây 1212P2130CG

  Mặt dây 1212P2130CG

  2,954,000 VNĐ
  Mặt dây 1212P2130CG 2,954,000 VNĐ
  • Màu: Bạc
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Bạc 925
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: