Đá màu

Nhẫn nữ 0415R2450HA015-180
Nhẫn nữ 0415R2450HA015-180 11,913,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0415P2449HA015-180
Mặt dây 0415P2449HA015-180 14,945,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0415E2448HA015-180

Hoa tai 0415E2448HA015-180

14,820,000 VNĐ
Hoa tai 0415E2448HA015-180 14,820,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0414P2293JA

Mặt dây 0414P2293JA

22,182,000 VNĐ
Mặt dây 0414P2293JA 22,182,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây Sapphire 0414P2304JA
Mặt dây Sapphire 0414P2304JA 20,109,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0414R2282JA
Nhẫn nữ 0414R2282JA Liên hệ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Sapphire
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0614E0099TB

Hoa tai 0614E0099TB

Liên hệ
Hoa tai 0614E0099TB Liên hệ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Emerald
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 028R6380BM

Nhẫn nữ 028R6380BM

149,100,000 VNĐ
Nhẫn nữ 028R6380BM 149,100,000 VNĐ
 • Màu: Platin
 • Đá chính: Emerald
 • Chất liệu: Platin 900
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0710R8004BG

Nhẫn nữ 0710R8004BG

308,702,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0710R8004BG 308,702,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Emerald
 • Chất liệu: Vàng 9k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1210R4479A2

Nhẫn nữ 1210R4479A2

49,097,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1210R4479A2 49,097,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Emerald
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Lắc tay 0415G2414HA002-175
Lắc tay 0415G2414HA002-175 47,563,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0415R2413HA002-175
Nhẫn nữ 0415R2413HA002-175 17,829,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0415P2412HA002-175
Mặt dây 0415P2412HA002-175 16,580,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0415E2411HA002-175

Hoa tai 0415E2411HA002-175

17,396,000 VNĐ
Hoa tai 0415E2411HA002-175 17,396,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0415E2321NA0013

Hoa tai 0415E2321NA0013

20,788,000 VNĐ
Hoa tai 0415E2321NA0013 20,788,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0415P2320NA0013

Mặt dây 0415P2320NA0013

19,379,000 VNĐ
Mặt dây 0415P2320NA0013 19,379,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0415R2319NA0013

Nhẫn nữ 0415R2319NA0013

21,263,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0415R2319NA0013 21,263,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Lắc tay 0415G2318NA0013

Lắc tay 0415G2318NA0013

54,475,000 VNĐ
Lắc tay 0415G2318NA0013 54,475,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Lắc tay 0415G2308NA0011

Lắc tay 0415G2308NA0011

49,376,000 VNĐ
Lắc tay 0415G2308NA0011 49,376,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0415E2307NA0011

Hoa tai 0415E2307NA0011

19,451,000 VNĐ
Hoa tai 0415E2307NA0011 19,451,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn: