Lọc sản phẩm

BST Vũ Khúc Ánh Sáng

 • Trang 1/1
 • 1
Mặt dây 0215P2142NA0484

Mặt dây 0215P2142NA0484

10,650,000 VNĐ
9,052,500 VNĐ
Mặt dây 0215P2142NA0484
10,650,000 VNĐ
9,052,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0215E2144NA0484

Hoa tai 0215E2144NA0484

13,981,000 VNĐ
11,883,850 VNĐ
Hoa tai 0215E2144NA0484
13,981,000 VNĐ
11,883,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0215R3067JA0471

Nhẫn nữ 0215R3067JA0471

10,980,000 VNĐ
9,333,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0215R3067JA0471
10,980,000 VNĐ
9,333,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0215P3068JA0471

Mặt dây 0215P3068JA0471

12,855,000 VNĐ
10,926,750 VNĐ
Mặt dây 0215P3068JA0471
12,855,000 VNĐ
10,926,750 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0215E3069JA0471

Hoa tai 0215E3069JA0471

13,266,000 VNĐ
11,276,100 VNĐ
Hoa tai 0215E3069JA0471
13,266,000 VNĐ
11,276,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0215R3076JA0477

Nhẫn nữ 0215R3076JA0477

13,232,000 VNĐ
11,247,200 VNĐ
Nhẫn nữ 0215R3076JA0477
13,232,000 VNĐ
11,247,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0215P3077JA0477

Mặt dây 0215P3077JA0477

12,023,000 VNĐ
10,219,550 VNĐ
Mặt dây 0215P3077JA0477
12,023,000 VNĐ
10,219,550 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0215E2020NA-0473

Nhẫn nữ 0215E2020NA-0473

14,560,000 VNĐ
12,376,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0215E2020NA-0473
14,560,000 VNĐ
12,376,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0215R2019NA-0473

Mặt dây 0215R2019NA-0473

11,567,000 VNĐ
9,831,950 VNĐ
Mặt dây 0215R2019NA-0473
11,567,000 VNĐ
9,831,950 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0215P2021NA-0473

Hoa tai 0215P2021NA-0473

17,979,000 VNĐ
15,282,150 VNĐ
Hoa tai 0215P2021NA-0473
17,979,000 VNĐ
15,282,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0315R3130JA0483

Nhẫn nữ 0315R3130JA0483

16,059,000 VNĐ
13,650,150 VNĐ
Nhẫn nữ 0315R3130JA0483
16,059,000 VNĐ
13,650,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0315P3131JA0483

Mặt dây 0315P3131JA0483

18,378,000 VNĐ
15,621,300 VNĐ
Mặt dây 0315P3131JA0483
18,378,000 VNĐ
15,621,300 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0315R3115JA0482

Nhẫn nữ 0315R3115JA0482

18,179,000 VNĐ
15,452,150 VNĐ
Nhẫn nữ 0315R3115JA0482
18,179,000 VNĐ
15,452,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0315P3116JA0482

Mặt dây 0315P3116JA0482

17,691,000 VNĐ
15,037,350 VNĐ
Mặt dây 0315P3116JA0482
17,691,000 VNĐ
15,037,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0315E3117JA0482

Hoa tai 0315E3117JA0482

19,189,000 VNĐ
16,310,650 VNĐ
Hoa tai 0315E3117JA0482
19,189,000 VNĐ
16,310,650 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn