Lọc sản phẩm

BST Vẻ đẹp tiềm ẩn

 • Trang 1/1
 • 1
Mặt dây 20-0216P6026NA607

Mặt dây 20-0216P6026NA607

13,048,000 VNĐ
11,090,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6026NA607
13,048,000 VNĐ
11,090,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2716NA614

Mặt dây 20-0216P2716NA614

7,916,000 VNĐ
6,728,600 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2716NA614
7,916,000 VNĐ
6,728,600 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P6525NA602

Mặt dây 20-0216P6525NA602

6,411,000 VNĐ
5,449,350 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6525NA602
6,411,000 VNĐ
5,449,350 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2660NA607

Mặt dây 20-0216P2660NA607

12,048,000 VNĐ
10,240,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2660NA607
12,048,000 VNĐ
10,240,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2616NA610

Mặt dây 20-0216P2616NA610

5,077,000 VNĐ
4,315,450 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2616NA610
5,077,000 VNĐ
4,315,450 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2619NA611

Mặt dây 20-0216P2619NA611

12,891,000 VNĐ
10,957,350 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2619NA611
12,891,000 VNĐ
10,957,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P3001NA611

Mặt dây 20-0216P3001NA611

15,961,000 VNĐ
13,566,850 VNĐ
Mặt dây 20-0216P3001NA611
15,961,000 VNĐ
13,566,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Amethyst
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn