Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Chất liệu

  Giá

  BST trang sức Pastel

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

  Nhẫn nữ 0214R6432LA0349

  3,859,000 VNĐ
  3,280,150 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6432LA0349
  3,859,000 VNĐ
  3,280,150 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214R6433LA0349

  Mặt dây 0214R6433LA0349

  2,737,000 VNĐ
  2,326,450 VNĐ
  Mặt dây 0214R6433LA0349
  2,737,000 VNĐ
  2,326,450 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

  Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

  5,073,000 VNĐ
  4,312,050 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6111JA0329
  5,073,000 VNĐ
  4,312,050 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6112JA0329

  Mặt dây 0214P6112JA0329

  3,167,000 VNĐ
  2,691,950 VNĐ
  Mặt dây 0214P6112JA0329
  3,167,000 VNĐ
  2,691,950 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0214E6113JA0329

  Hoa tai 0214E6113JA0329

  4,290,000 VNĐ
  3,646,500 VNĐ
  Hoa tai 0214E6113JA0329
  4,290,000 VNĐ
  3,646,500 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

  Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

  5,097,000 VNĐ
  4,332,450 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6207JA0337
  5,097,000 VNĐ
  4,332,450 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6208JA0337

  Mặt dây 0214P6208JA0337

  3,542,000 VNĐ
  3,010,700 VNĐ
  Mặt dây 0214P6208JA0337
  3,542,000 VNĐ
  3,010,700 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0214E6209JA0337

  Hoa tai 0214E6209JA0337

  3,104,000 VNĐ
  2,638,400 VNĐ
  Hoa tai 0214E6209JA0337
  3,104,000 VNĐ
  2,638,400 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

  Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

  7,001,000 VNĐ
  5,950,850 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6210JA0347
  7,001,000 VNĐ
  5,950,850 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6211JA0347

  Mặt dây 0214P6211JA0347

  4,598,000 VNĐ
  3,908,300 VNĐ
  Mặt dây 0214P6211JA0347
  4,598,000 VNĐ
  3,908,300 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0214E6212JA0347

  Hoa tai 0214E6212JA0347

  5,599,000 VNĐ
  4,759,150 VNĐ
  Hoa tai 0214E6212JA0347
  5,599,000 VNĐ
  4,759,150 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn