Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST trang sức Pastel

  • Trang 1/1
  • 1
  Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

  Nhẫn nữ 0214R6396LA0350

  3,472,000 VNĐ
  2,951,200 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6396LA0350
  3,472,000 VNĐ
  2,951,200 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6397LA0350

  Mặt dây 0214P6397LA0350

  2,186,000 VNĐ
  1,858,100 VNĐ
  Mặt dây 0214P6397LA0350
  2,186,000 VNĐ
  1,858,100 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0214E6398LA0350

  Hoa tai 0214E6398LA0350

  3,228,000 VNĐ
  2,743,800 VNĐ
  Hoa tai 0214E6398LA0350
  3,228,000 VNĐ
  2,743,800 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

  Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

  4,395,000 VNĐ
  3,735,750 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6283JA0345
  4,395,000 VNĐ
  3,735,750 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6284JA0345

  Mặt dây 0214P6284JA0345

  2,712,000 VNĐ
  2,305,200 VNĐ
  Mặt dây 0214P6284JA0345
  2,712,000 VNĐ
  2,305,200 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0214E6285JA0345

  Hoa tai 0214E6285JA0345

  3,801,000 VNĐ
  3,230,850 VNĐ
  Hoa tai 0214E6285JA0345
  3,801,000 VNĐ
  3,230,850 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

  Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

  5,266,000 VNĐ
  4,476,100 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6246JA0344
  5,266,000 VNĐ
  4,476,100 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6247JA0344

  Mặt dây 0214P6247JA0344

  3,671,000 VNĐ
  3,120,350 VNĐ
  Mặt dây 0214P6247JA0344
  3,671,000 VNĐ
  3,120,350 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0214E6248JA0344

  Hoa tai 0214E6248JA0344

  5,846,000 VNĐ
  4,969,100 VNĐ
  Hoa tai 0214E6248JA0344
  5,846,000 VNĐ
  4,969,100 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

  Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

  5,289,000 VNĐ
  4,495,650 VNĐ
  Nhẫn nữ 0214R6141JA0341
  5,289,000 VNĐ
  4,495,650 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6142JA0341

  Mặt dây 0214P6142JA0341

  3,899,000 VNĐ
  3,314,150 VNĐ
  Mặt dây 0214P6142JA0341
  3,899,000 VNĐ
  3,314,150 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 0214E6143JA0341

  Hoa tai 0214E6143JA0341

  4,221,000 VNĐ
  3,587,850 VNĐ
  Hoa tai 0214E6143JA0341
  4,221,000 VNĐ
  3,587,850 VNĐ
  • Màu: Vàng vàng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn