Lọc sản phẩm
Đang chọn

  Loại sản phẩm

  Đá chính

  Màu

  Đá phụ

  Chất liệu

  Giá

  BST trang sức Pastel

  • Trang 1/1
  • 1
  Mặt dây 0214P6397LA0350

  Mặt dây 0214P6397LA0350

  2,186,000 VNĐ
  1,858,100 VNĐ
  Mặt dây 0214P6397LA0350
  2,186,000 VNĐ
  1,858,100 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214R6433LA0349

  Mặt dây 0214R6433LA0349

  2,737,000 VNĐ
  2,326,450 VNĐ
  Mặt dây 0214R6433LA0349
  2,737,000 VNĐ
  2,326,450 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6349LA0351

  Mặt dây 0214P6349LA0351

  2,101,000 VNĐ
  1,785,850 VNĐ
  Mặt dây 0214P6349LA0351
  2,101,000 VNĐ
  1,785,850 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6284JA0345

  Mặt dây 0214P6284JA0345

  2,712,000 VNĐ
  2,305,200 VNĐ
  Mặt dây 0214P6284JA0345
  2,712,000 VNĐ
  2,305,200 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6241JA0346

  Mặt dây 0214P6241JA0346

  3,147,000 VNĐ
  2,674,950 VNĐ
  Mặt dây 0214P6241JA0346
  3,147,000 VNĐ
  2,674,950 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6112JA0329

  Mặt dây 0214P6112JA0329

  3,167,000 VNĐ
  2,691,950 VNĐ
  Mặt dây 0214P6112JA0329
  3,167,000 VNĐ
  2,691,950 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6208JA0337

  Mặt dây 0214P6208JA0337

  3,542,000 VNĐ
  3,010,700 VNĐ
  Mặt dây 0214P6208JA0337
  3,542,000 VNĐ
  3,010,700 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6247JA0344

  Mặt dây 0214P6247JA0344

  3,671,000 VNĐ
  3,120,350 VNĐ
  Mặt dây 0214P6247JA0344
  3,671,000 VNĐ
  3,120,350 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6142JA0341

  Mặt dây 0214P6142JA0341

  3,899,000 VNĐ
  3,314,150 VNĐ
  Mặt dây 0214P6142JA0341
  3,899,000 VNĐ
  3,314,150 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Peridot
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6244JA0338

  Mặt dây 0214P6244JA0338

  3,784,000 VNĐ
  3,216,400 VNĐ
  Mặt dây 0214P6244JA0338
  3,784,000 VNĐ
  3,216,400 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6211JA0347

  Mặt dây 0214P6211JA0347

  4,598,000 VNĐ
  3,908,300 VNĐ
  Mặt dây 0214P6211JA0347
  4,598,000 VNĐ
  3,908,300 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Topaz
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 0214P6199JA0336

  Mặt dây 0214P6199JA0336

  2,913,000 VNĐ
  2,476,050 VNĐ
  Mặt dây 0214P6199JA0336
  2,913,000 VNĐ
  2,476,050 VNĐ
  • Màu: Vàng trắng
  • Đá chính: Citrine
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn