Lọc sản phẩm

BST trang sức Pastel

 • Trang 1/1
 • 1
Hoa tai 0214E6398LA0350

Hoa tai 0214E6398LA0350

3,228,000 VNĐ
2,743,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6398LA0350
3,228,000 VNĐ
2,743,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214R6434LA0349

Hoa tai 0214R6434LA0349

3,651,000 VNĐ
3,103,350 VNĐ
Hoa tai 0214R6434LA0349
3,651,000 VNĐ
3,103,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6350LA0351

Hoa tai 0214E6350LA0351

2,701,000 VNĐ
2,295,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6350LA0351
2,701,000 VNĐ
2,295,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6285JA0345

Hoa tai 0214E6285JA0345

3,801,000 VNĐ
3,230,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6285JA0345
3,801,000 VNĐ
3,230,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6242JA0346

Hoa tai 0214E6242JA0346

3,319,000 VNĐ
2,821,150 VNĐ
Hoa tai 0214E6242JA0346
3,319,000 VNĐ
2,821,150 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6113JA0329

Hoa tai 0214E6113JA0329

4,290,000 VNĐ
3,646,500 VNĐ
Hoa tai 0214E6113JA0329
4,290,000 VNĐ
3,646,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6209JA0337

Hoa tai 0214E6209JA0337

3,104,000 VNĐ
2,638,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6209JA0337
3,104,000 VNĐ
2,638,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6248JA0344

Hoa tai 0214E6248JA0344

5,846,000 VNĐ
4,969,100 VNĐ
Hoa tai 0214E6248JA0344
5,846,000 VNĐ
4,969,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6143JA0341

Hoa tai 0214E6143JA0341

4,221,000 VNĐ
3,587,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6143JA0341
4,221,000 VNĐ
3,587,850 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6245JA0338

Hoa tai 0214E6245JA0338

4,544,000 VNĐ
3,862,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6245JA0338
4,544,000 VNĐ
3,862,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6212JA0347

Hoa tai 0214E6212JA0347

5,599,000 VNĐ
4,759,150 VNĐ
Hoa tai 0214E6212JA0347
5,599,000 VNĐ
4,759,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6200JA0336

Hoa tai 0214E6200JA0336

3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6200JA0336
3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn