Lọc sản phẩm

BST trang sức Ngọc trai

Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149

Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149

14,389,000 VNĐ
12,230,650 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6217JAP149
14,389,000 VNĐ
12,230,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0817P6218JAP149

Mặt dây 21-0817P6218JAP149

13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6218JAP149
13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0817E6275JAP149

Hoa tai 20-0817E6275JAP149

22,091,000 VNĐ
18,777,350 VNĐ
Hoa tai 20-0817E6275JAP149
22,091,000 VNĐ
18,777,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150

Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150

11,888,000 VNĐ
10,104,800 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0817R6188JAP150
11,888,000 VNĐ
10,104,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0817P6254JAP150

Mặt dây 21-0817P6254JAP150

9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6254JAP150
9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 21-0817E6255JAP150

Hoa tai 21-0817E6255JAP150

10,410,000 VNĐ
8,848,500 VNĐ
Hoa tai 21-0817E6255JAP150
10,410,000 VNĐ
8,848,500 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153

Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153

14,427,000 VNĐ
12,262,950 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6232JAP153
14,427,000 VNĐ
12,262,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0817P6258JAP153

Mặt dây 20-0817P6258JAP153

14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
Mặt dây 20-0817P6258JAP153
14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0817E6259JAP153

Hoa tai 20-0817E6259JAP153

21,141,000 VNĐ
17,969,850 VNĐ
Hoa tai 20-0817E6259JAP153
21,141,000 VNĐ
17,969,850 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168

Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168

17,244,000 VNĐ
14,657,400 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0817R6284JAP168
17,244,000 VNĐ
14,657,400 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 221-0917P6490JAP156

Mặt dây 221-0917P6490JAP156

14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
Mặt dây 221-0917P6490JAP156
14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 211-0917P6435JAP150

Mặt dây 211-0917P6435JAP150

10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
Mặt dây 211-0917P6435JAP150
10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0217P5252RA4624

Mặt dây 21-0217P5252RA4624

2,969,000 VNĐ
2,523,650 VNĐ
Mặt dây 21-0217P5252RA4624
2,969,000 VNĐ
2,523,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0317P5669RA5230

Mặt dây 21-0317P5669RA5230

3,349,000 VNĐ
2,846,650 VNĐ
Mặt dây 21-0317P5669RA5230
3,349,000 VNĐ
2,846,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0317P5542RA1554

Mặt dây 20-0317P5542RA1554

5,907,000 VNĐ
5,020,950 VNĐ
Mặt dây 20-0317P5542RA1554
5,907,000 VNĐ
5,020,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0317P5494RA2700

Mặt dây 20-0317P5494RA2700

5,487,000 VNĐ
4,663,950 VNĐ
Mặt dây 20-0317P5494RA2700
5,487,000 VNĐ
4,663,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482

Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482

12,558,000 VNĐ
10,674,300 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482
12,558,000 VNĐ
10,674,300 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0217P5360RA2482

Mặt dây 21-0217P5360RA2482

10,819,000 VNĐ
9,196,150 VNĐ
Mặt dây 21-0217P5360RA2482
10,819,000 VNĐ
9,196,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554

Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554

11,762,000 VNĐ
9,997,700 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554
11,762,000 VNĐ
9,997,700 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700

Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700

10,609,000 VNĐ
9,017,650 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700
10,609,000 VNĐ
9,017,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn