Lọc sản phẩm

BST trang sức Ngọc trai

 • Trang 1/1
 • 1
Mặt dây 21-0817P6218JAP149

Mặt dây 21-0817P6218JAP149

13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6218JAP149
13,519,000 VNĐ
11,491,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng hồng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0817P6254JAP150

Mặt dây 21-0817P6254JAP150

9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
Mặt dây 21-0817P6254JAP150
9,949,000 VNĐ
8,456,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0817P6258JAP153

Mặt dây 20-0817P6258JAP153

14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
Mặt dây 20-0817P6258JAP153
14,961,000 VNĐ
12,716,850 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 221-0917P6490JAP156

Mặt dây 221-0917P6490JAP156

14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
Mặt dây 221-0917P6490JAP156
14,711,000 VNĐ
12,504,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 211-0917P6435JAP150

Mặt dây 211-0917P6435JAP150

10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
Mặt dây 211-0917P6435JAP150
10,988,000 VNĐ
9,339,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0217P5252RA4624

Mặt dây 21-0217P5252RA4624

2,969,000 VNĐ
2,523,650 VNĐ
Mặt dây 21-0217P5252RA4624
2,969,000 VNĐ
2,523,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0317P5669RA5230

Mặt dây 21-0317P5669RA5230

3,349,000 VNĐ
2,846,650 VNĐ
Mặt dây 21-0317P5669RA5230
3,349,000 VNĐ
2,846,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0317P5542RA1554

Mặt dây 20-0317P5542RA1554

5,907,000 VNĐ
5,020,950 VNĐ
Mặt dây 20-0317P5542RA1554
5,907,000 VNĐ
5,020,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0317P5494RA2700

Mặt dây 20-0317P5494RA2700

5,487,000 VNĐ
4,663,950 VNĐ
Mặt dây 20-0317P5494RA2700
5,487,000 VNĐ
4,663,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0217P5360RA2482

Mặt dây 21-0217P5360RA2482

10,819,000 VNĐ
9,196,150 VNĐ
Mặt dây 21-0217P5360RA2482
10,819,000 VNĐ
9,196,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5099HK

Mặt dây 20-816P5099HK

9,899,000 VNĐ
8,414,150 VNĐ
Mặt dây 20-816P5099HK
9,899,000 VNĐ
8,414,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5084HK

Mặt dây 20-816P5084HK

4,475,000 VNĐ
3,803,750 VNĐ
Mặt dây 20-816P5084HK
4,475,000 VNĐ
3,803,750 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5037HK

Mặt dây 20-816P5037HK

14,871,000 VNĐ
12,640,350 VNĐ
Mặt dây 20-816P5037HK
14,871,000 VNĐ
12,640,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5012HK

Mặt dây 20-816P5012HK

9,447,000 VNĐ
8,029,950 VNĐ
Mặt dây 20-816P5012HK
9,447,000 VNĐ
8,029,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5223VAP103
Mặt dây 22-0117P5223VAP103 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5225VAP106
Mặt dây 22-0117P5225VAP106 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0117P5206VAP101
Mặt dây 20-0117P5206VAP101 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0117P5203VAP102
Mặt dây 20-0117P5203VAP102 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5214VAP105
Mặt dây 22-0117P5214VAP105 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn