Lọc sản phẩm

BST Giọt nắng đại dương

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Mặt dây 21-0217P5252RA4624

Mặt dây 21-0217P5252RA4624

2,969,000 VNĐ
2,523,650 VNĐ
Mặt dây 21-0217P5252RA4624
2,969,000 VNĐ
2,523,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0317P5669RA5230

Mặt dây 21-0317P5669RA5230

3,349,000 VNĐ
2,846,650 VNĐ
Mặt dây 21-0317P5669RA5230
3,349,000 VNĐ
2,846,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0317P5542RA1554

Mặt dây 20-0317P5542RA1554

5,907,000 VNĐ
5,020,950 VNĐ
Mặt dây 20-0317P5542RA1554
5,907,000 VNĐ
5,020,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0317P5494RA2700

Mặt dây 20-0317P5494RA2700

5,487,000 VNĐ
4,663,950 VNĐ
Mặt dây 20-0317P5494RA2700
5,487,000 VNĐ
4,663,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482

Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482

12,558,000 VNĐ
10,674,300 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482
12,558,000 VNĐ
10,674,300 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 21-0217P5360RA2482

Mặt dây 21-0217P5360RA2482

10,819,000 VNĐ
9,196,150 VNĐ
Mặt dây 21-0217P5360RA2482
10,819,000 VNĐ
9,196,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554

Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554

11,762,000 VNĐ
9,997,700 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554
11,762,000 VNĐ
9,997,700 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700

Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700

10,609,000 VNĐ
9,017,650 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700
10,609,000 VNĐ
9,017,650 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0217E5348RA2700

Hoa tai 20-0217E5348RA2700

12,888,000 VNĐ
10,954,800 VNĐ
Hoa tai 20-0217E5348RA2700
12,888,000 VNĐ
10,954,800 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 21-0217P5357RA2482

Hoa tai 21-0217P5357RA2482

20,842,000 VNĐ
17,715,700 VNĐ
Hoa tai 21-0217P5357RA2482
20,842,000 VNĐ
17,715,700 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK

Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK

16,136,000 VNĐ
13,715,600 VNĐ
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK
16,136,000 VNĐ
13,715,600 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5099HK

Mặt dây 20-816P5099HK

9,899,000 VNĐ
8,414,150 VNĐ
Mặt dây 20-816P5099HK
9,899,000 VNĐ
8,414,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-816E5101HK

Hoa tai 20-816E5101HK

21,199,000 VNĐ
18,019,150 VNĐ
Hoa tai 20-816E5101HK
21,199,000 VNĐ
18,019,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK

Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK

11,797,000 VNĐ
10,027,450 VNĐ
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK
11,797,000 VNĐ
10,027,450 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5084HK

Mặt dây 20-816P5084HK

4,475,000 VNĐ
3,803,750 VNĐ
Mặt dây 20-816P5084HK
4,475,000 VNĐ
3,803,750 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-816E5086HK

Hoa tai 20-816E5086HK

9,040,000 VNĐ
7,684,000 VNĐ
Hoa tai 20-816E5086HK
9,040,000 VNĐ
7,684,000 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-816R5035HK

Nhẫn ngọc trai 20-816R5035HK

19,662,000 VNĐ
16,712,700 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-816R5035HK
19,662,000 VNĐ
16,712,700 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5037HK

Mặt dây 20-816P5037HK

14,871,000 VNĐ
12,640,350 VNĐ
Mặt dây 20-816P5037HK
14,871,000 VNĐ
12,640,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-816E5036HK

Hoa tai 20-816E5036HK

20,566,000 VNĐ
17,481,100 VNĐ
Hoa tai 20-816E5036HK
20,566,000 VNĐ
17,481,100 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 22-0117R5222VAP103
Nhẫn ngọc trai 22-0117R5222VAP103 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn