Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST Giọt nắng đại dương

  • Trang 1/1
  • 1
  Mặt dây 21-0217P5252RA4624

  Mặt dây 21-0217P5252RA4624

  2,969,000 VNĐ
  2,523,650 VNĐ
  Mặt dây 21-0217P5252RA4624
  2,969,000 VNĐ
  2,523,650 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 21-0317P5669RA5230

  Mặt dây 21-0317P5669RA5230

  3,349,000 VNĐ
  2,846,650 VNĐ
  Mặt dây 21-0317P5669RA5230
  3,349,000 VNĐ
  2,846,650 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 20-0317P5542RA1554

  Mặt dây 20-0317P5542RA1554

  5,907,000 VNĐ
  5,020,950 VNĐ
  Mặt dây 20-0317P5542RA1554
  5,907,000 VNĐ
  5,020,950 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 20-0317P5494RA2700

  Mặt dây 20-0317P5494RA2700

  5,487,000 VNĐ
  4,663,950 VNĐ
  Mặt dây 20-0317P5494RA2700
  5,487,000 VNĐ
  4,663,950 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482

  Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482

  12,558,000 VNĐ
  10,674,300 VNĐ
  Nhẫn ngọc trai 21-0217R5354RA2482
  12,558,000 VNĐ
  10,674,300 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 21-0217P5360RA2482

  Mặt dây 21-0217P5360RA2482

  10,819,000 VNĐ
  9,196,150 VNĐ
  Mặt dây 21-0217P5360RA2482
  10,819,000 VNĐ
  9,196,150 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554

  Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554

  11,762,000 VNĐ
  9,997,700 VNĐ
  Nhẫn ngọc trai 20-0217R5369RA1554
  11,762,000 VNĐ
  9,997,700 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700

  Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700

  10,609,000 VNĐ
  9,017,650 VNĐ
  Nhẫn ngọc trai 20-0217R5345RA2700
  10,609,000 VNĐ
  9,017,650 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-0217E5348RA2700

  Hoa tai 20-0217E5348RA2700

  12,888,000 VNĐ
  10,954,800 VNĐ
  Hoa tai 20-0217E5348RA2700
  12,888,000 VNĐ
  10,954,800 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 21-0217P5357RA2482

  Hoa tai 21-0217P5357RA2482

  20,842,000 VNĐ
  17,715,700 VNĐ
  Hoa tai 21-0217P5357RA2482
  20,842,000 VNĐ
  17,715,700 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn