Lọc sản phẩm

BST Giọt nắng đại dương

 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK

Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK

16,136,000 VNĐ
13,715,600 VNĐ
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK
16,136,000 VNĐ
13,715,600 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5099HK

Mặt dây 20-816P5099HK

9,899,000 VNĐ
8,414,150 VNĐ
Mặt dây 20-816P5099HK
9,899,000 VNĐ
8,414,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-816E5101HK

Hoa tai 20-816E5101HK

21,199,000 VNĐ
18,019,150 VNĐ
Hoa tai 20-816E5101HK
21,199,000 VNĐ
18,019,150 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK

Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK

11,797,000 VNĐ
10,027,450 VNĐ
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK
11,797,000 VNĐ
10,027,450 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5084HK

Mặt dây 20-816P5084HK

4,475,000 VNĐ
3,803,750 VNĐ
Mặt dây 20-816P5084HK
4,475,000 VNĐ
3,803,750 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-816E5086HK

Hoa tai 20-816E5086HK

9,040,000 VNĐ
7,684,000 VNĐ
Hoa tai 20-816E5086HK
9,040,000 VNĐ
7,684,000 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Freshwater
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-816R5035HK

Nhẫn ngọc trai 20-816R5035HK

19,662,000 VNĐ
16,712,700 VNĐ
Nhẫn ngọc trai 20-816R5035HK
19,662,000 VNĐ
16,712,700 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5037HK

Mặt dây 20-816P5037HK

14,871,000 VNĐ
12,640,350 VNĐ
Mặt dây 20-816P5037HK
14,871,000 VNĐ
12,640,350 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-816E5036HK

Hoa tai 20-816E5036HK

20,566,000 VNĐ
17,481,100 VNĐ
Hoa tai 20-816E5036HK
20,566,000 VNĐ
17,481,100 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5010HK

Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5010HK

24,905,000 VNĐ
21,169,250 VNĐ
Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5010HK
24,905,000 VNĐ
21,169,250 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-816P5012HK

Mặt dây 20-816P5012HK

9,447,000 VNĐ
8,029,950 VNĐ
Mặt dây 20-816P5012HK
9,447,000 VNĐ
8,029,950 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-816E5011HK

Hoa tai 20-816E5011HK

22,284,000 VNĐ
18,941,400 VNĐ
Hoa tai 20-816E5011HK
22,284,000 VNĐ
18,941,400 VNĐ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Akoya
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 22-0117R5222VAP103
Nhẫn ngọc trai 22-0117R5222VAP103 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5223VAP103
Mặt dây 22-0117P5223VAP103 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 22-0117E5217VAP103
Hoa tai 22-0117E5217VAP103 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 22-0117R5224VAP106
Nhẫn ngọc trai 22-0117R5224VAP106 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 22-0117P5225VAP106
Mặt dây 22-0117P5225VAP106 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 22-0117E5208VAP106
Hoa tai 22-0117E5208VAP106 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn ngọc trai 20-0117R5232VAP101
Nhẫn ngọc trai 20-0117R5232VAP101 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0117P5206VAP101
Mặt dây 20-0117P5206VAP101 Liên hệ
 • Đá chính: Ngọc trai
 • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
 • Trang 1/2
 • 1
 • 2
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn