Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST Giọt nắng đại dương

  • Trang 1/1
  • 1
  Hoa tai 20-0217E5348RA2700

  Hoa tai 20-0217E5348RA2700

  12,888,000 VNĐ
  10,954,800 VNĐ
  Hoa tai 20-0217E5348RA2700
  12,888,000 VNĐ
  10,954,800 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 21-0217P5357RA2482

  Hoa tai 21-0217P5357RA2482

  20,842,000 VNĐ
  17,715,700 VNĐ
  Hoa tai 21-0217P5357RA2482
  20,842,000 VNĐ
  17,715,700 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-816E5101HK

  Hoa tai 20-816E5101HK

  21,199,000 VNĐ
  18,019,150 VNĐ
  Hoa tai 20-816E5101HK
  21,199,000 VNĐ
  18,019,150 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-816E5086HK

  Hoa tai 20-816E5086HK

  9,040,000 VNĐ
  7,684,000 VNĐ
  Hoa tai 20-816E5086HK
  9,040,000 VNĐ
  7,684,000 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-816E5036HK

  Hoa tai 20-816E5036HK

  20,566,000 VNĐ
  17,481,100 VNĐ
  Hoa tai 20-816E5036HK
  20,566,000 VNĐ
  17,481,100 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-816E5011HK

  Hoa tai 20-816E5011HK

  22,284,000 VNĐ
  18,941,400 VNĐ
  Hoa tai 20-816E5011HK
  22,284,000 VNĐ
  18,941,400 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Akoya
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 22-0117E5217VAP103
  Hoa tai 22-0117E5217VAP103 Liên hệ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 22-0117E5208VAP106
  Hoa tai 22-0117E5208VAP106 Liên hệ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-0117E5207VAP101
  Hoa tai 20-0117E5207VAP101 Liên hệ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-0117E5204VAP102
  Hoa tai 20-0117E5204VAP102 Liên hệ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 22-0117E5215VAP105
  Hoa tai 22-0117E5215VAP105 Liên hệ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Southsea Pearl
  • Màu: Vàng vàng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn