Lọc sản phẩm
Đang chọn

  BST Giọt nắng đại dương

  • Trang 1/1
  • 1
  Mặt dây 21-0217P5252RA4624

  Mặt dây 21-0217P5252RA4624

  2,969,000 VNĐ
  2,523,650 VNĐ
  Mặt dây 21-0217P5252RA4624
  2,969,000 VNĐ
  2,523,650 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 21-0317P5669RA5230

  Mặt dây 21-0317P5669RA5230

  3,349,000 VNĐ
  2,846,650 VNĐ
  Mặt dây 21-0317P5669RA5230
  3,349,000 VNĐ
  2,846,650 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 14k
  Xem chi tiết
  Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK

  Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK

  16,136,000 VNĐ
  13,715,600 VNĐ
  Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5100HK
  16,136,000 VNĐ
  13,715,600 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 20-816P5099HK

  Mặt dây 20-816P5099HK

  9,899,000 VNĐ
  8,414,150 VNĐ
  Mặt dây 20-816P5099HK
  9,899,000 VNĐ
  8,414,150 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-816E5101HK

  Hoa tai 20-816E5101HK

  21,199,000 VNĐ
  18,019,150 VNĐ
  Hoa tai 20-816E5101HK
  21,199,000 VNĐ
  18,019,150 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK

  Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK

  11,797,000 VNĐ
  10,027,450 VNĐ
  Nhẫn Ngọc Trai 20-816R5085HK
  11,797,000 VNĐ
  10,027,450 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Mặt dây 20-816P5084HK

  Mặt dây 20-816P5084HK

  4,475,000 VNĐ
  3,803,750 VNĐ
  Mặt dây 20-816P5084HK
  4,475,000 VNĐ
  3,803,750 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  Hoa tai 20-816E5086HK

  Hoa tai 20-816E5086HK

  9,040,000 VNĐ
  7,684,000 VNĐ
  Hoa tai 20-816E5086HK
  9,040,000 VNĐ
  7,684,000 VNĐ
  • Đá chính: Ngọc trai
  • Loại ngọc trai: Freshwater
  • Màu: Vàng trắng
  • Chất liệu: Vàng 18k
  Xem chi tiết
  • Trang 1/1
  • 1
  Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
  * Thông tin bắt buộc
  Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
  Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
  Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
  Đăng nhập bằng
  Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

   
  Tin nhắn