Lọc sản phẩm

Bộ Sưu Tập

 • Trang 1/1
 • 1
Nhẫn nữ 086-0218R2264VC1
Nhẫn nữ 086-0218R2264VC1 23,361,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 082-0218E2274VC1

Hoa tai 082-0218E2274VC1

15,705,000 VNĐ
Hoa tai 082-0218E2274VC1 15,705,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 087-0218P2258VC1

Mặt dây 087-0218P2258VC1

19,135,000 VNĐ
Mặt dây 087-0218P2258VC1 19,135,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 091-0218R2334VC1
Nhẫn nữ 091-0218R2334VC1 33,958,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 090-0218E2360VC1

Hoa tai 090-0218E2360VC1

31,356,000 VNĐ
Hoa tai 090-0218E2360VC1 31,356,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 088-0218P2240VC1

Mặt dây 088-0218P2240VC1

18,555,000 VNĐ
Mặt dây 088-0218P2240VC1 18,555,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-0218R2349VC1
Nhẫn nữ 085-0218R2349VC1 35,457,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 094-0218E2254VC1

Hoa tai 094-0218E2254VC1

37,688,000 VNĐ
Hoa tai 094-0218E2254VC1 37,688,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 092-0218P2255VC1

Mặt dây 092-0218P2255VC1

25,467,000 VNĐ
Mặt dây 092-0218P2255VC1 25,467,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 092-0218R2228VC1
Nhẫn nữ 092-0218R2228VC1 32,477,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 092-0218E2221VC1

Hoa tai 092-0218E2221VC1

37,156,000 VNĐ
Hoa tai 092-0218E2221VC1 37,156,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 091-0218P2225VC1

Mặt dây 091-0218P2225VC1

31,313,000 VNĐ
Mặt dây 091-0218P2225VC1 31,313,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 094-0218R2331VC1
Nhẫn nữ 094-0218R2331VC1 34,747,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 094-0218E2304VC1

Hoa tai 094-0218E2304VC1

39,365,000 VNĐ
Hoa tai 094-0218E2304VC1 39,365,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 092-0218P2238VC1

Mặt dây 092-0218P2238VC1

29,433,000 VNĐ
Mặt dây 092-0218P2238VC1 29,433,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 086-0218R2280VC1
Nhẫn nữ 086-0218R2280VC1 39,562,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 093-0218E2207VC1

Hoa tai 093-0218E2207VC1

39,035,000 VNĐ
Hoa tai 093-0218E2207VC1 39,035,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 092-0218P2210VC1

Mặt dây 092-0218P2210VC1

31,249,000 VNĐ
Mặt dây 092-0218P2210VC1 31,249,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
 • Trang 1/1
 • 1
Copyright 2015 © DOJI Gold & Gems Group
* Thông tin bắt buộc
Ít nhất 6 ký tự gồm chữ và số
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng của DOJI
Nhận thông tin khuyến mãi qua Email
Đăng nhập bằng
Xin vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

 
Tin nhắn