Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1

25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
Nhẫn nữ 065-0316R6700VC1
25,687,000 VNĐ
23,118,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1

37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6687VC1
37,054,000 VNĐ
33,348,600 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1

38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
Nhẫn nữ 075-0316R6692VC1
38,557,000 VNĐ
34,701,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1

40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6703VC1
40,822,000 VNĐ
36,739,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C

32,037,600 VNĐ
28,833,840 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3680VC1-C
32,037,600 VNĐ
28,833,840 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C

38,926,997 VNĐ
35,034,297 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3671VC1-C
38,926,997 VNĐ
35,034,297 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1

43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
Nhẫn nữ 077-0316R6696VC1
43,050,000 VNĐ
38,745,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C

36,159,536 VNĐ
32,543,582 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3670VC1-C
36,159,536 VNĐ
32,543,582 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1

35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6674VC1
35,357,000 VNĐ
31,821,300 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0718R3698VC1-C

Nhẫn nữ 0718R3698VC1-C

34,720,600 VNĐ
31,248,540 VNĐ
Nhẫn nữ 0718R3698VC1-C
34,720,600 VNĐ
31,248,540 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 080-0316R6704VC1

Nhẫn nữ 080-0316R6704VC1

40,342,000 VNĐ
36,307,800 VNĐ
Nhẫn nữ 080-0316R6704VC1
40,342,000 VNĐ
36,307,800 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết