Hoa tai 085-0617EP6001VA1

Hoa tai 085-0617EP6001VA1

41,420,000 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6001VA1 41,420,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1
Dây liền mặt 090-0217CP6536VA1 34,973,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1
Dây liền mặt 095-0217CP6540VA1 20,710,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6000VA1

Hoa tai 085-0617EP6000VA1

15,646,000 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6000VA1 15,646,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-0217RP6607VA1
Nhẫn nữ 095-0217RP6607VA1 17,961,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1
Nhẫn nữ 090-0217RP6573VA1 26,515,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6002VA1

Hoa tai 085-0617EP6002VA1

52,244,000 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6002VA1 52,244,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1
Dây liền mặt 090-0217CP6558VA1 35,189,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-0217RP6583VA1
Nhẫn nữ 095-0217RP6583VA1 17,645,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 085-0617EP6003VA1

Hoa tai 085-0617EP6003VA1

31,986,000 VNĐ
Hoa tai 085-0617EP6003VA1 31,986,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Dây liền mặt 085-0217CP6512VA1
Dây liền mặt 085-0217CP6512VA1 38,812,000 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Kiềng cổ Kim cương 0712N4424BL
Kiềng cổ Kim cương 0712N4424BL 1,110,625,000 VNĐ
 • Hình dạng: Pear
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016E7373VC1
Nhẫn nữ 065-1016E7373VC1 17,384,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7398VC1

Hoa tai 065-1016E7398VC1

14,203,000 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7398VC1 14,203,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 065-1016E7410VC1
Mặt dây 065-1016E7410VC1 9,831,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 065-1016E7415VC1

Hoa tai 065-1016E7415VC1

15,650,000 VNĐ
Hoa tai 065-1016E7415VC1 15,650,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016E7385VC1
Nhẫn nữ 065-1016E7385VC1 18,610,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016E7390VC1
Nhẫn nữ 065-1016E7390VC1 17,970,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 065-1016R7372VC1
Nhẫn nữ 065-1016R7372VC1 17,013,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Đá chính: Kim cương Hearts & Arrows
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1
Nhẫn kim cương 093-0217R9611VA1 37,908,000 VNĐ
 • Hình dạng: Heart
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết