Hoa tai 1013E1411LA

Hoa tai 1013E1411LA

4,593,000 VNĐ
3,904,050 VNĐ
Hoa tai 1013E1411LA
4,593,000 VNĐ
3,904,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1011R6039A

Nhẫn nữ 1011R6039A

7,967,000 VNĐ
6,771,950 VNĐ
Nhẫn nữ 1011R6039A
7,967,000 VNĐ
6,771,950 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1011E6035A

Hoa tai 1011E6035A

7,072,000 VNĐ
6,011,200 VNĐ
Hoa tai 1011E6035A
7,072,000 VNĐ
6,011,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0212R1808A

Nhẫn nữ 0212R1808A

5,773,000 VNĐ
4,907,050 VNĐ
Nhẫn nữ 0212R1808A
5,773,000 VNĐ
4,907,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0212E1745A

Hoa tai 0212E1745A

7,605,000 VNĐ
6,464,250 VNĐ
Hoa tai 0212E1745A
7,605,000 VNĐ
6,464,250 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0715P3288NA0501

Mặt dây 0715P3288NA0501

8,688,000 VNĐ
7,384,800 VNĐ
Mặt dây 0715P3288NA0501
8,688,000 VNĐ
7,384,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn Ruby 0715R3236NA0503

Nhẫn Ruby 0715R3236NA0503

9,104,000 VNĐ
7,738,400 VNĐ
Nhẫn Ruby 0715R3236NA0503
9,104,000 VNĐ
7,738,400 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai Ruby 0715E3237NA0503

Hoa tai Ruby 0715E3237NA0503

11,999,000 VNĐ
10,199,150 VNĐ
Hoa tai Ruby 0715E3237NA0503
11,999,000 VNĐ
10,199,150 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn Ruby 1114R3900JA0466

Nhẫn Ruby 1114R3900JA0466

14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
Nhẫn Ruby 1114R3900JA0466
14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 1114P3901JA0466

Mặt dây 1114P3901JA0466

10,578,000 VNĐ
8,991,300 VNĐ
Mặt dây 1114P3901JA0466
10,578,000 VNĐ
8,991,300 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 1114E3902JA0466

Hoa tai 1114E3902JA0466

12,506,000 VNĐ
10,630,100 VNĐ
Hoa tai 1114E3902JA0466
12,506,000 VNĐ
10,630,100 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0614R2872HA

Nhẫn nữ 0614R2872HA

13,718,000 VNĐ
11,660,300 VNĐ
Nhẫn nữ 0614R2872HA
13,718,000 VNĐ
11,660,300 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây 0614P2871HA

Mặt dây 0614P2871HA

11,232,000 VNĐ
9,547,200 VNĐ
Mặt dây 0614P2871HA
11,232,000 VNĐ
9,547,200 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 0614E2870HA

Hoa tai 0614E2870HA

14,536,000 VNĐ
12,355,600 VNĐ
Hoa tai 0614E2870HA
14,536,000 VNĐ
12,355,600 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1214R3971JA0469

Nhẫn nữ 1214R3971JA0469

14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
Nhẫn nữ 1214R3971JA0469
14,522,000 VNĐ
12,343,700 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây Ruby 1214P3972JA0469

Mặt dây Ruby 1214P3972JA0469

11,536,000 VNĐ
9,805,600 VNĐ
Mặt dây Ruby 1214P3972JA0469
11,536,000 VNĐ
9,805,600 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai Ruby 1214E3973JA0469

Hoa tai Ruby 1214E3973JA0469

16,294,000 VNĐ
13,849,900 VNĐ
Hoa tai Ruby 1214E3973JA0469
16,294,000 VNĐ
13,849,900 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn Ruby 1214R4017JA0468
Nhẫn Ruby 1214R4017JA0468 Liên hệ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Mặt dây Ruby 1214P4018JA0468

Mặt dây Ruby 1214P4018JA0468

14,220,000 VNĐ
12,087,000 VNĐ
Mặt dây Ruby 1214P4018JA0468
14,220,000 VNĐ
12,087,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai Ruby 1214E4019JA0468

Hoa tai Ruby 1214E4019JA0468

21,864,000 VNĐ
18,584,400 VNĐ
Hoa tai Ruby 1214E4019JA0468
21,864,000 VNĐ
18,584,400 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết