Nhẫn nữ 0518R3003NA710

Nhẫn nữ 0518R3003NA710

7,287,000 VNĐ
6,193,950 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3003NA710
7,287,000 VNĐ
6,193,950 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3004NA710

Mặt dây 0518P3004NA710

5,897,000 VNĐ
5,012,450 VNĐ
Mặt dây 0518P3004NA710
5,897,000 VNĐ
5,012,450 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3005NA710

Hoa tai 0518E3005NA710

9,081,000 VNĐ
7,718,850 VNĐ
Hoa tai 0518E3005NA710
9,081,000 VNĐ
7,718,850 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 24k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3539NA707

Nhẫn nữ 0518R3539NA707

8,030,000 VNĐ
6,825,500 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3539NA707
8,030,000 VNĐ
6,825,500 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3540NA707

Mặt dây 0518P3540NA707

5,357,000 VNĐ
4,553,450 VNĐ
Mặt dây 0518P3540NA707
5,357,000 VNĐ
4,553,450 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3541NA707

Hoa tai 0518E3541NA707

8,206,000 VNĐ
6,975,100 VNĐ
Hoa tai 0518E3541NA707
8,206,000 VNĐ
6,975,100 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3574NA709

Nhẫn nữ 0518R3574NA709

10,730,000 VNĐ
9,120,500 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3574NA709
10,730,000 VNĐ
9,120,500 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3575NA709

Mặt dây 0518P3575NA709

10,685,000 VNĐ
9,082,250 VNĐ
Mặt dây 0518P3575NA709
10,685,000 VNĐ
9,082,250 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0518R3620NA712

Nhẫn nữ 0518R3620NA712

12,263,000 VNĐ
10,423,550 VNĐ
Nhẫn nữ 0518R3620NA712
12,263,000 VNĐ
10,423,550 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0518P3621NA712

Mặt dây 0518P3621NA712

11,013,000 VNĐ
9,361,050 VNĐ
Mặt dây 0518P3621NA712
11,013,000 VNĐ
9,361,050 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0518E3622NA712

Hoa tai 0518E3622NA712

11,356,000 VNĐ
9,652,600 VNĐ
Hoa tai 0518E3622NA712
11,356,000 VNĐ
9,652,600 VNĐ
 • Đá chính: Ruby
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1331LA

Nhẫn nữ 1013R1331LA

5,285,000 VNĐ
4,492,250 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1331LA
5,285,000 VNĐ
4,492,250 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1332LA

Mặt dây 1013P1332LA

2,514,000 VNĐ
2,136,900 VNĐ
Mặt dây 1013P1332LA
2,514,000 VNĐ
2,136,900 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1333LA

Hoa tai 1013E1333LA

3,864,000 VNĐ
3,284,400 VNĐ
Hoa tai 1013E1333LA
3,864,000 VNĐ
3,284,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1013R1358LA

Nhẫn nữ 1013R1358LA

5,438,000 VNĐ
4,622,300 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R1358LA
5,438,000 VNĐ
4,622,300 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1359LA

Mặt dây 1013P1359LA

3,503,000 VNĐ
2,977,550 VNĐ
Mặt dây 1013P1359LA
3,503,000 VNĐ
2,977,550 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1360LA

Hoa tai 1013E1360LA

6,250,000 VNĐ
5,312,500 VNĐ
Hoa tai 1013E1360LA
6,250,000 VNĐ
5,312,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1371LA

Mặt dây 1013P1371LA

3,890,000 VNĐ
3,306,500 VNĐ
Mặt dây 1013P1371LA
3,890,000 VNĐ
3,306,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
Xem chi tiết
Hoa tai 1013E1372LA

Hoa tai 1013E1372LA

5,386,000 VNĐ
4,578,100 VNĐ
Hoa tai 1013E1372LA
5,386,000 VNĐ
4,578,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
Xem chi tiết
Mặt dây 1013P1410LA

Mặt dây 1013P1410LA

3,959,000 VNĐ
3,365,150 VNĐ
Mặt dây 1013P1410LA
3,959,000 VNĐ
3,365,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Ruby
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết