Nhẫn nữ 0312R6053A

Nhẫn nữ 0312R6053A

7,809,000 VNĐ
6,637,650 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6053A
7,809,000 VNĐ
6,637,650 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0312R6055A

Nhẫn nữ 0312R6055A

8,425,000 VNĐ
7,161,250 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6055A
8,425,000 VNĐ
7,161,250 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0312R6048A

Nhẫn nữ 0312R6048A

8,670,000 VNĐ
7,369,500 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6048A
8,670,000 VNĐ
7,369,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0312P6025A

Mặt dây 0312P6025A

4,346,000 VNĐ
3,694,100 VNĐ
Mặt dây 0312P6025A
4,346,000 VNĐ
3,694,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0312P6080A

Mặt dây 0312P6080A

13,601,000 VNĐ
11,560,850 VNĐ
Mặt dây 0312P6080A
13,601,000 VNĐ
11,560,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1110R6245A

Nhẫn nữ 1110R6245A

9,232,000 VNĐ
7,847,200 VNĐ
Nhẫn nữ 1110R6245A
9,232,000 VNĐ
7,847,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614

Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614

6,990,000 VNĐ
5,941,500 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2715NA614
6,990,000 VNĐ
5,941,500 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2716NA614

Mặt dây 20-0216P2716NA614

7,916,000 VNĐ
6,728,600 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2716NA614
7,916,000 VNĐ
6,728,600 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2717NA614

Hoa tai 20-0216E2717NA614

6,921,000 VNĐ
5,882,850 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2717NA614
6,921,000 VNĐ
5,882,850 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602

Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602

13,684,000 VNĐ
11,631,400 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R6425NA602
13,684,000 VNĐ
11,631,400 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P6525NA602

Mặt dây 20-0216P6525NA602

6,411,000 VNĐ
5,449,350 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6525NA602
6,411,000 VNĐ
5,449,350 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E6625NA602

Hoa tai 20-0216E6625NA602

7,270,000 VNĐ
6,179,500 VNĐ
Hoa tai 20-0216E6625NA602
7,270,000 VNĐ
6,179,500 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: 0,068
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R2659NA607

Nhẫn nữ 20-0216R2659NA607

14,266,000 VNĐ
12,126,100 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R2659NA607
14,266,000 VNĐ
12,126,100 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P2660NA607

Mặt dây 20-0216P2660NA607

12,048,000 VNĐ
10,240,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P2660NA607
12,048,000 VNĐ
10,240,800 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E2661NA607

Hoa tai 20-0216E2661NA607

10,520,000 VNĐ
8,942,000 VNĐ
Hoa tai 20-0216E2661NA607
10,520,000 VNĐ
8,942,000 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0212R1797A

Nhẫn nữ 0212R1797A

9,701,000 VNĐ
8,245,850 VNĐ
Nhẫn nữ 0212R1797A
9,701,000 VNĐ
8,245,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0212P1769A

Mặt dây 0212P1769A

3,093,000 VNĐ
2,629,050 VNĐ
Mặt dây 0212P1769A
3,093,000 VNĐ
2,629,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0212E1723A

Hoa tai 0212E1723A

7,896,000 VNĐ
6,711,600 VNĐ
Hoa tai 0212E1723A
7,896,000 VNĐ
6,711,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0312R6058A

Nhẫn nữ 0312R6058A

4,090,000 VNĐ
3,476,500 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6058A
4,090,000 VNĐ
3,476,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0312R6049A

Nhẫn nữ 0312R6049A

7,743,000 VNĐ
6,581,550 VNĐ
Nhẫn nữ 0312R6049A
7,743,000 VNĐ
6,581,550 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết