Hoa tai 0214E6245JA0338

Hoa tai 0214E6245JA0338

4,544,000 VNĐ
3,862,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6245JA0338
4,544,000 VNĐ
3,862,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

Nhẫn nữ 0214R6210JA0347

7,001,000 VNĐ
5,950,850 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6210JA0347
7,001,000 VNĐ
5,950,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6211JA0347

Mặt dây 0214P6211JA0347

4,598,000 VNĐ
3,908,300 VNĐ
Mặt dây 0214P6211JA0347
4,598,000 VNĐ
3,908,300 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6212JA0347

Hoa tai 0214E6212JA0347

5,599,000 VNĐ
4,759,150 VNĐ
Hoa tai 0214E6212JA0347
5,599,000 VNĐ
4,759,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6199JA0336

Mặt dây 0214P6199JA0336

2,913,000 VNĐ
2,476,050 VNĐ
Mặt dây 0214P6199JA0336
2,913,000 VNĐ
2,476,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6200JA0336

Hoa tai 0214E6200JA0336

3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
Hoa tai 0214E6200JA0336
3,368,000 VNĐ
2,862,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607

Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607

14,780,000 VNĐ
12,563,000 VNĐ
Nhẫn nữ 20-0216R5926NA607
14,780,000 VNĐ
12,563,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 20-0216P6026NA607

Mặt dây 20-0216P6026NA607

13,048,000 VNĐ
11,090,800 VNĐ
Mặt dây 20-0216P6026NA607
13,048,000 VNĐ
11,090,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 20-0216E6126NA607

Hoa tai 20-0216E6126NA607

11,222,000 VNĐ
9,538,700 VNĐ
Hoa tai 20-0216E6126NA607
11,222,000 VNĐ
9,538,700 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1011R6531A

Nhẫn nữ 1011R6531A

4,944,000 VNĐ
4,202,400 VNĐ
Nhẫn nữ 1011R6531A
4,944,000 VNĐ
4,202,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1011P3030A

Mặt dây 1011P3030A

15,549,000 VNĐ
13,216,650 VNĐ
Mặt dây 1011P3030A
15,549,000 VNĐ
13,216,650 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 9k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1211R8317BP

Nhẫn nữ 1211R8317BP

5,788,000 VNĐ
4,919,800 VNĐ
Nhẫn nữ 1211R8317BP
5,788,000 VNĐ
4,919,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 1211P8252BP

Mặt dây 1211P8252BP

2,531,000 VNĐ
2,151,350 VNĐ
Mặt dây 1211P8252BP
2,531,000 VNĐ
2,151,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 1211E8253BP

Hoa tai 1211E8253BP

5,202,000 VNĐ
4,421,700 VNĐ
Hoa tai 1211E8253BP
5,202,000 VNĐ
4,421,700 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ  0614R2851HA-1

Nhẫn nữ 0614R2851HA-1

8,255,000 VNĐ
7,016,750 VNĐ
Nhẫn nữ 0614R2851HA-1
8,255,000 VNĐ
7,016,750 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0614R2796HA

Nhẫn nữ 0614R2796HA

10,223,000 VNĐ
8,689,550 VNĐ
Nhẫn nữ 0614R2796HA
10,223,000 VNĐ
8,689,550 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0614P2795HA

Mặt dây 0614P2795HA

6,129,000 VNĐ
5,209,650 VNĐ
Mặt dây 0614P2795HA
6,129,000 VNĐ
5,209,650 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0614P2850HA

Mặt dây 0614P2850HA

6,522,000 VNĐ
5,543,700 VNĐ
Mặt dây 0614P2850HA
6,522,000 VNĐ
5,543,700 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0614E2849HA

Hoa tai 0614E2849HA

8,204,000 VNĐ
6,973,400 VNĐ
Hoa tai 0614E2849HA
8,204,000 VNĐ
6,973,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0614E2794HA

Hoa tai 0614E2794HA

9,810,000 VNĐ
8,338,500 VNĐ
Hoa tai 0614E2794HA
9,810,000 VNĐ
8,338,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết