Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

Nhẫn nữ 0214R6283JA0345

4,395,000 VNĐ
3,735,750 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6283JA0345
4,395,000 VNĐ
3,735,750 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6284JA0345

Mặt dây 0214P6284JA0345

2,712,000 VNĐ
2,305,200 VNĐ
Mặt dây 0214P6284JA0345
2,712,000 VNĐ
2,305,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6285JA0345

Hoa tai 0214E6285JA0345

3,801,000 VNĐ
3,230,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6285JA0345
3,801,000 VNĐ
3,230,850 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6240JA0346

Nhẫn nữ 0214R6240JA0346

4,649,000 VNĐ
3,951,650 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6240JA0346
4,649,000 VNĐ
3,951,650 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6241JA0346

Mặt dây 0214P6241JA0346

3,147,000 VNĐ
2,674,950 VNĐ
Mặt dây 0214P6241JA0346
3,147,000 VNĐ
2,674,950 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6242JA0346

Hoa tai 0214E6242JA0346

3,319,000 VNĐ
2,821,150 VNĐ
Hoa tai 0214E6242JA0346
3,319,000 VNĐ
2,821,150 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

Nhẫn nữ 0214R6111JA0329

5,073,000 VNĐ
4,312,050 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6111JA0329
5,073,000 VNĐ
4,312,050 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6112JA0329

Mặt dây 0214P6112JA0329

3,167,000 VNĐ
2,691,950 VNĐ
Mặt dây 0214P6112JA0329
3,167,000 VNĐ
2,691,950 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6113JA0329

Hoa tai 0214E6113JA0329

4,290,000 VNĐ
3,646,500 VNĐ
Hoa tai 0214E6113JA0329
4,290,000 VNĐ
3,646,500 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

Nhẫn nữ 0214R6207JA0337

5,097,000 VNĐ
4,332,450 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6207JA0337
5,097,000 VNĐ
4,332,450 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6208JA0337

Mặt dây 0214P6208JA0337

3,542,000 VNĐ
3,010,700 VNĐ
Mặt dây 0214P6208JA0337
3,542,000 VNĐ
3,010,700 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6209JA0337

Hoa tai 0214E6209JA0337

3,104,000 VNĐ
2,638,400 VNĐ
Hoa tai 0214E6209JA0337
3,104,000 VNĐ
2,638,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Topaz
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

Nhẫn nữ 0214R6246JA0344

5,266,000 VNĐ
4,476,100 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6246JA0344
5,266,000 VNĐ
4,476,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6247JA0344

Mặt dây 0214P6247JA0344

3,671,000 VNĐ
3,120,350 VNĐ
Mặt dây 0214P6247JA0344
3,671,000 VNĐ
3,120,350 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6248JA0344

Hoa tai 0214E6248JA0344

5,846,000 VNĐ
4,969,100 VNĐ
Hoa tai 0214E6248JA0344
5,846,000 VNĐ
4,969,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

Nhẫn nữ 0214R6141JA0341

5,289,000 VNĐ
4,495,650 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6141JA0341
5,289,000 VNĐ
4,495,650 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6142JA0341

Mặt dây 0214P6142JA0341

3,899,000 VNĐ
3,314,150 VNĐ
Mặt dây 0214P6142JA0341
3,899,000 VNĐ
3,314,150 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Hoa tai 0214E6143JA0341

Hoa tai 0214E6143JA0341

4,221,000 VNĐ
3,587,850 VNĐ
Hoa tai 0214E6143JA0341
4,221,000 VNĐ
3,587,850 VNĐ
 • Màu: Vàng vàng
 • Đá chính: Peridot
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0214R6243JA0338

Nhẫn nữ 0214R6243JA0338

5,505,000 VNĐ
4,679,250 VNĐ
Nhẫn nữ 0214R6243JA0338
5,505,000 VNĐ
4,679,250 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Mặt dây 0214P6244JA0338

Mặt dây 0214P6244JA0338

3,784,000 VNĐ
3,216,400 VNĐ
Mặt dây 0214P6244JA0338
3,784,000 VNĐ
3,216,400 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Citrine
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết