Nhẫn nữ 1013R9212VA

Nhẫn nữ 1013R9212VA

62,903,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1013R9212VA 62,903,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 200-1014E5566VA1

Hoa tai 200-1014E5566VA1

21,237,000 VNĐ
Hoa tai 200-1014E5566VA1 21,237,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Mặt dây 200-1014P5567VA1

Mặt dây 200-1014P5567VA1

19,231,000 VNĐ
Mặt dây 200-1014P5567VA1 19,231,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1
Nhẫn nữ 215-1014R5568VA1 27,288,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1
Nhẫn nữ 085-1014R5604VA1 44,376,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1
Nhẫn nữ 085-1014R5610VA1 43,896,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1
Nhẫn nữ 200-1014R5661VA1 31,399,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R5603VA1
Nhẫn nữ 085-1014R5603VA1 58,214,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1
Nhẫn nữ 210-1014R5550VA1 20,950,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Hoa tai 095-1014E5518VA1

Hoa tai 095-1014E5518VA1

36,745,000 VNĐ
Hoa tai 095-1014E5518VA1 36,745,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Mặt dây 095-1014P5517VA1

Mặt dây 095-1014P5517VA1

25,127,000 VNĐ
Mặt dây 095-1014P5517VA1 25,127,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1
Nhẫn nữ 095-1014R5516VA1 42,610,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng vàng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Hoa tai 090-1014E5541VA

Hoa tai 090-1014E5541VA

37,078,000 VNĐ
Hoa tai 090-1014E5541VA 37,078,000 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Mặt dây 085-1014P5542VA1

Mặt dây 085-1014P5542VA1

25,146,000 VNĐ
Mặt dây 085-1014P5542VA1 25,146,000 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 240-1014R5543VA1
Nhẫn nữ 240-1014R5543VA1 32,107,000 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Hoa tai 090-1014E5537VA1

Hoa tai 090-1014E5537VA1

26,183,000 VNĐ
Hoa tai 090-1014E5537VA1 26,183,000 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Hoa tai 090-1014E5537VA1

Hoa tai 090-1014E5537VA1

26,183,000 VNĐ
Hoa tai 090-1014E5537VA1 26,183,000 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Mặt dây 085-1014P5536VA1

Mặt dây 085-1014P5536VA1

26,362,000 VNĐ
Mặt dây 085-1014P5536VA1 26,362,000 VNĐ
 • Chất liệu: vàng 18k
 • Màu: vàng vàng
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1014R9104JA1-

Nhẫn nữ 1014R9104JA1-

58,661,000 VNĐ
Nhẫn nữ 1014R9104JA1- 58,661,000 VNĐ
 • Hình dạng: Round
 • Màu: Vàng trắng
Xem chi tiết