Nhẫn nữ 028R6123BM

Nhẫn nữ 028R6123BM

116,298,000 VNĐ
104,668,200 VNĐ
Nhẫn nữ 028R6123BM
116,298,000 VNĐ
104,668,200 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0411RM8008A2

Nhẫn nữ 0411RM8008A2

84,860,000 VNĐ
76,374,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0411RM8008A2
84,860,000 VNĐ
76,374,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương đen
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 028R6045BM

Nhẫn nữ 028R6045BM

164,821,000 VNĐ
148,338,900 VNĐ
Nhẫn nữ 028R6045BM
164,821,000 VNĐ
148,338,900 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 129R8000A3

Nhẫn nữ 129R8000A3

651,120,000 VNĐ
586,008,000 VNĐ
Nhẫn nữ 129R8000A3
651,120,000 VNĐ
586,008,000 VNĐ
 • Màu: Platin
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Platin 900
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0710R8000BG

Nhẫn nữ 0710R8000BG

162,392,000 VNĐ
146,152,800 VNĐ
Nhẫn nữ 0710R8000BG
162,392,000 VNĐ
146,152,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nam 099R7036M

Nhẫn nam 099R7036M

288,249,000 VNĐ
259,424,100 VNĐ
Nhẫn nam 099R7036M
288,249,000 VNĐ
259,424,100 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 085-1014R7172VC1

Nhẫn nữ 085-1014R7172VC1

58,835,000 VNĐ
52,951,500 VNĐ
Nhẫn nữ 085-1014R7172VC1
58,835,000 VNĐ
52,951,500 VNĐ
 • Đá chính: Kim cương trắng
 • Màu: Vàng ghép
 • Chất liệu: Vàng 14k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 1211R0018BM

Nhẫn nữ 1211R0018BM

124,567,000 VNĐ
112,110,300 VNĐ
Nhẫn nữ 1211R0018BM
124,567,000 VNĐ
112,110,300 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 107R8044BM

Nhẫn nữ 107R8044BM

51,674,000 VNĐ
46,506,600 VNĐ
Nhẫn nữ 107R8044BM
51,674,000 VNĐ
46,506,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương nâu
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0611R0961BK

Nhẫn nữ 0611R0961BK

191,360,000 VNĐ
172,224,000 VNĐ
Nhẫn nữ 0611R0961BK
191,360,000 VNĐ
172,224,000 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương xanh táo
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0311R5901BG

Nhẫn nữ 0311R5901BG

113,572,000 VNĐ
102,214,800 VNĐ
Nhẫn nữ 0311R5901BG
113,572,000 VNĐ
102,214,800 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0310R7016BG

Nhẫn nữ 0310R7016BG

60,967,000 VNĐ
54,870,300 VNĐ
Nhẫn nữ 0310R7016BG
60,967,000 VNĐ
54,870,300 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương Fancy
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết
Nhẫn nữ 0910R8027BK2

Nhẫn nữ 0910R8027BK2

76,404,000 VNĐ
68,763,600 VNĐ
Nhẫn nữ 0910R8027BK2
76,404,000 VNĐ
68,763,600 VNĐ
 • Màu: Vàng trắng
 • Đá chính: Kim cương xanh táo
 • Chất liệu: Vàng 18k
Xem chi tiết